היום ה-31 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

תעשר כדי שתתעשר

את מצוות המעשר אנו פוגשים בפרשת השבוע (ויצא) שם מסופר על הנדר שנדר יעקב אבינו בצאתו לחרן, שאם ה' יהיה עימו וישמור עליו וייתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש הוא יפריש מעשר צדקה – "…וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך".

דרשו חכמים על הפסוק "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר – עשר בשביל שתתעשר". וכן הסביר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שעשירי ארץ ישראל נעשו עשירים בשביל שהפרישו מעשרות. ובמילים אחרות – הקב"ה נותן מעין הבטחה שכל מי שיעשר, הוא יתעשר

מנסים את עצמנו ואת הקב"ה?

אין ספק שמעשר זה ניסיון קשה לבני אדם. רבים מאיתנו עובדים קשה ולא תמיד מצליחים לסגור את החודש, אך עם זאת מבקשים מאיתנו, ממה שהרווחת, תביא קצת. מצד שני אומר הקב"ה במילים שלנו 'תבחנו אותי, תעשֹרו ותראו איך אתם מקבלים את הכסף בחזרה עם תוספת'.

יש לנו כלל, אסור לנסות את הקב"ה אך בדבר זה, שאדם יפריש מעשר ויהיה על ידי כך עשיר אפשר לנסות את הקב"ה, בספר מלאכי כתוב (ציטוט משובש בכוונה) : "תביאו את כל המעשר ובחנוני נא בזאת, אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

 

ומה לגבי היום?

אם בעבר היה מדובר בעיקר על מעשרות תבואה, היום הכסף הוא מקור הפרנסה העיקרי שלנו, ולכן אנו יכולים להפריש מהמשכורת החודשית שלנו מידי חודש. בנוסף לכך יש לנו מקורות הכנסה אחרים המזדמנים מפעם ולפעם וגם כאלה ש"מאחורי הקלעים", כמו למשל תוכנית חסכון או קופת גמל, וגם כאן ניתן להפריש מעשר מהכסף לפני שהוא מפקיד אותו בתוכנית החסכון. ולאחר שיגיע זמן הפירעון, יעשה חשבון כמה רווח ריאלי היה לו על החסכון, וממנו יפריש מעשר. כלומר את ההצמדה למדד לא יחשיב כרווח, אלא רק מהאחוזים שקיבל  יפריש מעשר.

מי שהשקיע את כספו במניות או קרנות נאמנות, בחלקם הפסיד ובחלקם הרוויח, מקזזים את ההפסדים מהרווחים. וכל תקופה של כמה חודשים או שנה יש לערוך חשבון כללי, ואם בסך הכל הרוויח, יפריש מהרווח מעשר. ואם בסך הכל הפסיד, פטור מלהפריש מעשר. ורק לאחר שיכסה את הפסדיו ויתחיל להרוויח, יתחייב שוב בהפרשת מעשר כספים.

אם ההכנסות קטנות מההוצאות החודשיות בשל חובות שנקלע אליהם בעבר, תשלום החובות קודם למעשר כספים. אולם אם יכול גם לשלם את החוב וגם לעשר את הכסף שהרוויח כעת, עליו לעשות כך.

 

מאיפה להפריש?

הדעה המחמירה סוברת שיש להפריש מהברוטו, ללא שום ניכוי כלשהו.

הדעה המקילה סוברת שמכיוון שמעשר כספים הוא מדרבנן, אפשר להקל ולהפריש מעשר לאחר ניכוי כל ההוצאות החודשיות.

הדעה המקובלת ביותר בין הפוסקים היא שיש לחלק בין הוצאות העסק שיש לנכותו לפני חישוב ההפרשה, לבין הוצאות המחייה הפרטית, שאין לנכות הוצאה זו מהמעשר.

 

 

צריכים עזרה?

ישנה תוכנה באינטרנט שנקראת "מעשרוניה" המאפשרת לך לשמור את כל המידע על המעשרות שלך בצורה דיגיטלית ולנהל אותו בצורה נוחה.

המערכת מאפשרת להזין נתונים של הכנסות, הוצאות הפטורות ממעשר ותרומות שתרמתם במהלך אותו חודש ותציג את היתרה שיש לתרום בחודש זה. בחישוב היתרה, מעשרוניה יכולה להתחשב גם בחודשים הקודמים.

ההרשמה והשימוש חינם!

www. maasroniya.binalaitim.co.il

 

שו"ת מעשרות כספים – הרב שלמה אבינר:

האם מעשר כספים הוא חובה או מידת חסידות?

מחלוקת. יש אומרים מדאורייתא, יש אומרים מדרבנן, יש אומרים מידת חסידות. הדעה העיקרית: מדרבנן.

 

מה ההבדל בין מעשר כספים לבין צדקה?

מחלוקת. יש אומרים שמעשר כספים הוא בנוסף למצות צדקה, ויש אומרים שהוא מצות צדקה, אלא שחכמים קבעו את הגובה, וזאת הדעה העיקרית.

 

אבל, מן התורה, מה כמות חובה צדקה?

ככל המצוות של חסד, כפי צורך המקבל ויכולת הנותן. וזה קשה להעריך, לכן חכמים קבעו 10%, שזהו דבר שעל פי רוב נמצא ביכולתו של האדם.

 

ואם אדם אינו יכול לתת 10%?

אז אינו חייב. בספר אהבת חסד לחפץ חיים, מבואר שזה שיעור לבינוניים. אך אדם בעל הכנסה מעל הבינוני חייב יותר, כפי יכולתו, ומי שהכנסתו מתחת לבינוני, חייב פחות, כפי יכולתו.

 

למי נותנים מעשר כספים? לעני או לכל מצווה?

תלוי. מי שנותן מעשר כספים בנוסף לצדקה יכול לייעד אותו לכל מצוה. אבל אם הוא צדקה, אז יש לתתו לעניים.

 

מה הגדר של עני?

מי שחסר לו החיוני. מזון הוא חיוני, חטיפים אינם חיוניים. שכר דירה הוא חיוני, קניית דירה אינה חיונית. מכונת כביסה היא חיונית, מייבש כביסה אינו חיוני.

 

מפרישים מעשר כספים מן ההכנסה או אחרי כל ההוצאות?

יש דעה שיש להפריש אחרי כל ההוצאות, אך זה יהיה נכון לאדם דל אמצעים. הדעה העיקרית היא להפריש מן הנטו, כי חלק מהמיסים הולכים לתמיכה בעניים, לכן מפרישים את עצמם.

 

כיצד מודדים את היכולת של הנותן?

קשה למדוד. דבר אחד ברור: חייך קודמים לחיי חברך. בבא מציעא סב. אם יש לו ממיה ולחברו אין, הוא ישתה ולא חברו, והוא ישרוד, וכן הוא לגבי שאר צרכים, שאינם פיקוח נפש אבל הם חיוניים. אמנם, חייך קודמים לחיי חברך, אבל מותרותיך אינן קודמות לחיי חברך. זה נמצא באגרות בסוף ספר התניא, בערוך השולחן הלכות צדקה, בספר אהבת חסד לחפץ חיים ובשו"ת אורח משפט למרן הרב קוק. לא יתכן שתאכל ריבה וחברך יהיה רעב ללחם.

 

תשובות מתוך אתר "דין"

שאלה:

האם מותר להשתמש בכספי מעשרות כדי לשלם על כיסא (בבית כנסת) של ימים נוראים?

תשובה:

באופן כללי כל דבר שמוטל על האדם כחובה הוא לא יכול ליתנו מכספי מעשר. לכן אם יש מקום אחר סביר להתפלל ואדם מתפלל במקום מסוים משום שנוח לו שם יותר, ולולי שזה כספי צדקה יתכן שהיה מתפלל במקום אחר, אפשר לתת מכספי מעשר, אבל אם זה בית הכנסת היחיד שבא בחשבון מבחינתו, לא ניתן לנכות זאת מכספי מעשר. על מקומות קבועים בבית הכנסת יש יותר להקל, כאשר המחיר אינו שווה ערך לעלות וגם הבעלות על המקום אינה מוחלטת, שאז זה יותר נחשב תרומה לבניין המקום.

כמובן, שגם באופן המותר, אדם שכבר התחייב ולא חשב לתת ממעשרות, לא יכול עכשיו לפרוע חובו ממעשר, וכל הנדון הוא רק במי שבא עכשיו לקנות ודעתו לשלם ממעשר.

 

שאלה:

אדם שנמצא כל הזמן במינוס האם חייב לעשר?

תשובה:

אדם שאין די בהכנסותיו לצרכיו באופן סביר פטור ממעשרות, אולם זה שאדם במינוס כל הזמן בעיני זה לא אומר שלא די בהכנסותיו אלא שאין לו התנהלות כלכלית נכונה.

 

שאלה:

תרמתי סכום כסף לארגון מסוים שהוא עושה פרויקט סביבתי יחד עם נוער של ישוב מסוים (כנראה נוער מעט בסיכון) כדי לרתום אותו לעשיה חיובית (מעיין מלאכותי ופינת חמד).

האם ניתן להחשיב למעשר כספים?

 

תשובה:

נראה שאפשר להחשיב מכספי מעשר, אף שיש מטרות טובות יותר למעשרות.

 

שאלה:

רציתי לברר האם מותר לתת מעשרות עבור משפחה מעוטת יכולת על מנת שהם יוכלו לצאת לנופש? אין להם את האפשרות לצאת והם צריכים את זה מאוד. תודה!

תשובה:

אם הם צריכים מאוד, אפשר.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad