היום ה-06 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

צפו בתוצאות הסקר המלא של 'מאגר מוחות' לבחירות לראשות העיר

לצפייה ב-PDF: לחץ כאן

לצפייה בוורד: לחץ כאן


עיקרי הממצאים 

ד. עיקרי הממצאים   

 

1. נסים מלכה  הוא המוכר ביותר בעיר (שיעור המכירים 78%, מדד הפער גבוה וחיובי 56%+).  יעקב בן ציון מוכר ע"י רוב התושבים 62% (מדד הפער חיובי 24%+).   שאר המועמדים מוכרים על ידי כמחצית מהתושבים. יורם מלול מוכר ע"י  48%  (מדד הפער שלילי 5%-) אלי זעפרני מוכר ע"י 38% (מדד הפער שלילי 24%-), ד"ר בוריס סידלקובסקי מוכר ע"י 41% (מדד הפער שלילי 18%-) ויגאל בוזגלו מוכר ע"י 53% (מדד הפער חיובי נמוך 6%+).

 

2. הפעילים יורם מלול, יעקב בנצי בן ציון ויגאל בוזגלו נתפסים באופן חיובי ע"י רוב גדול מן המכירים אותם. יורם מלול נתפס באופן חיובי ע"י רוב מוחלט מן המכירים אותו (82%) ומדד הפער שלו גבוה וחיובי (64%+).

 

3. יעקב בנצי בן ציון ויגאל בוזגלו נתפסים באופן חיובי ע"י רוב גדול מן המכירים אותם (74% ו-65% בהתאמה) ומדדי הפער שלהם דו-ספרתיים גבוהים וחיוביים 48%+ ו-30%+ בהתאמה).

 

4. נסים מלכה, ד"ר בוריס סידלקובסקי ואלי זעפרני נתפסים באופן חיובי ע"י כמחצית מן המכירים אותם (50%, 49%  ו-51% בהתאמה, ומדדי הפער הם 0%, 2%- ו2%+ בהתאמה).

 

5. דירוג הפעילים לפי היקף ההיכרות עימם בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) נסים מלכה (85%)

(ב) יעקב בנצי בן ציון (68%)

(ג) יגאל בוזגלו (65%)

(ד) יורם מלול (61%)

(ה) ד"ר בוריס סידלקובסקי (55%)

(ו) אלי זעפרני (48%)

 

6. דירוג הפעילים לפי שיעור בעלי העמדה החיובית כלפיהם בקרב המכירים אותם מקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) יעקב בנצי בן ציון (73%)

(ב) יורם מלול (72%)

(ג) יגאל בוזגלו (62%)

(ד) ד"ר בוריס סידלקובסקי (55%)

(ה) אלי זעפרני (53%)

(ו) נסים מלכה (43%)

 

7. כשני שליש מהמשיבים (65%) בטוחים בוודאות שיבואו להצביע בבחירות הקרובות לראשות העירייה.

 

8. בתסריט הצבעה לראשות העירייה הכולל שישה (6) מועמדים והמכהן מתמודד, זוכה יעקב בנצי בן ציון לתמיכה של 38% מבעלי הדעה מכלל המדגם. יורם מלול זוכה לתמיכה של כרבע מבעלי הדעה (23%). ניסים מלכה (המכהן) זוכה לתמיכה של 17% מבעלי הדעה. יגאל בוזגלו זוכה לתמיכה של 10% מבעלי הדעה. ד"ר בוריס סידלקובסקי זוכה לתמיכה של 8% ואלי זעפרני זוכה לשיעור תמיכה שולי של 4% בקרב בעלי הדעה. כמחצית מהמשיבים (52%) מתלבטים או לא יודעים עבור מי להצביע בשלב זה.

 

9. בתסריט הצבעה לראשות העירייה הכולל 6 מועמדים והמכהן מתמודד, זוכה יעקב בנצי בן ציון לתמיכה של 37% מבעלי הדעה מכלל המדגם בשקלול נטיות המתלבטים. יורם מלול זוכה לתמיכה של 24% מבעלי הדעה בשקלול נטיות המתלבטים. ניסים מלכה (המכהן) זוכה לתמיכה של 18% מבעלי הדעה בשקלול נטיות המתלבטים. יגאל בוזגלו זוכה לתמיכה של 9% מבעלי הדעה בשקלול המתלבטים. ד"ר בוריס סידלקובסקי ואלי זעפרני זוכים לתמיכה של 7% ו-5% בהתאמה מבעלי הדעה בשקלול נטיות המתלבטים.  הממצאים נשמרו יציבים גם בקרב הבטוחים בוודאות שיבואו להצביע.

 

10. דירוג המועמדים לפי שיעור התמיכה בהם בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו

(א) יעקב בנצי בן ציון (19% בכלל המדגם, 34% מבעלי הדעה)

(ב) ניסים מלכה  (11% בכלל המדגם, 20% מבעלי הדעה)

(ג) ד"ר בוריס סידלקובסקי (9% בכלל המדגם, 16% מבעלי הדעה)

(ד) יורם מלול (7% בכלל המדגם, 13% מבעלי הדעה)

(ה) יגאל בוזגלו (6% בכלל המדגם, 11% מבעלי הדעה)

(ו) אלי זעפרני (4% בכלל המדגם, 7% מבעלי הדעה)

 

11. יעקב בנצי בן ציון הוא המועמד הזוכה לתמיכה הרחבה ביותר של בעלי הדעה מקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו (34%) מקרב מצביעי ש"ס (43%), מקרב מצביעי יש עתיד (50%) ומקרב מצביעי העבודה (37%). 

 

12. בתסריט הצבעה לראשות מועצת העירייה, הכולל תשע (9) רשימות ורשימת המכהן מתמודדת, זוכה רשימת קרית שמונה בראשות בנצי בן ציון לתמיכה של 24% מבעלי הדעה מכלל המדגם. רשימת הליכוד זוכה לתמיכה של 22% מבעלי הדעה.  רשימת קרית שמונה שלנו בראשות ניסים מלכה (המכהן) זוכה לתמיכה של 12% מבעלי הדעה ולאותו שיעור תמיכה זוכה גם רשימת עתיד בראשות יגאל בוזגלו (12%).   רשימות קרית שמונה ביתנו בראשות בוריס סידלקובסקי, הבית היהודי וש"ס זוכות לשיעור תמיכה של 8% (כ"א) מקרב בעלי הדעה מכלל המדגם.  רשימות העבודה וקדימה זוכות לשיעורי תמיכה שוליים בקרב בעלי הדעה (5% ופחות מכך).  הממצאים נשמרים יציבים גם בקרב הבטוחים בוודאות שיבואו להצביע.

 

13. דירוג הרשימות לפי שיעור התמיכה בהן בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו בקרית שמונה

(א) הליכוד (22%)

(ב) קריית שמונה המתחדשת בראשות בנצי בן ציון (12%)

(ג) קריית שמונה ביתנו בראשות בוריס סידלקובסקי (9%)

(ד) קריית שמונה שלנו בראשות ניסים מלכה (8%)

(ה) עתיד בראשות יגאל בוזגלו (6%)

(ו) ש"ס (3%)

(ז) הבית היהודי (2%)

כשליש ממצביעי הליכוד ישראל ביתנו (38%) מתלבטים או לא יצביעו.

 

ה. הממצאים

 

1. בסה"כ רואיינו 407 משיבים מהם 48% גברים ו-52% נשים. מכלל המשיבים, 35% חילוניים, 46% מסורתיים, 15% דתיים לאומיים ו-4% חרדים. הגיל הממוצע 47 שנים.

 

היכרות עם אישים הפעילים בחיים הציבוריים בקרית שמונה והעמדות כלפיהם

 

2-7. איך היית מגדיר/ה את היחס שלך כלפי כל אחד מאישים הבאים, הפעילים כיום בחיים הציבוריים בקרית שמונה: יחס חיובי, יחס שלילי או לא מכיר/ה אותו?

 

א. דירוג האישים לפי מידת ההיכרות עימם (מדד הפער), בקרב כלל המדגם

 

דירוג  האישים

מדד

הפער*

היכרות עם האישים הפעילים

מכירים

לא מכירים

סה"כ

3. ניסים מלכה

56%+

78%

22%

100%

2. יורם מלול

4%-

48%

52%

100%

4. אלי זעפרני

24%-

38%

62%

100%

5. יעקב בנצי בן ציון

24%+

62%

38%

100%

6. ד"ר בוריס סידלקובסקי

18%-

41%

59%

100%

 

 

*ההפרש בין "שיעור המכירים" (משיבים שהביעו עמדה חיובית או שלילית)  לבין "שיעור הלא מכירים" (משיבים שענו לא מכיר או תשובות אחרות).  פער חיובי משמעו כי  שיעור המשיבים "מכירים" גדול משיעור המשיבים "לא מכירים" ולהיפך. פער חיובי מלמד על היכרות גבוהה (שיעור ה"מכירים" גבוה משיעור ה"לא מכירים") ופער שלילי מלמד על היכרות נמוכה (שיעור ה"לא מכירים" גבוה משיעור ה"מכירים") .

 

נסים מלכה  הוא המוכר ביותר בעיר (שיעור המכירים 78%, מדד הפער גבוה וחיובי 56%+).  יעקב בן ציון מוכר ע"י רוב התושבים 62% (מדד הפער חיובי 24%+).   שאר המועמדים מוכרים על ידי כמחצית מהתושבים. יורם מלול מוכר ע"י  48%  (מדד הפער שלילי 5%-) אלי זעפרני מוכר ע"י 38% (מדד הפער שלילי 24%-), ד"ר בוריס סידלקובסקי מוכר ע"י 41% (מדד הפער שלילי 18%-) ויגאל בוזגלו מוכר ע"י 53% (מדד הפער חיובי נמוך 6%+).

 

 

ב. דירוג האישים לפי העמדה החיובית כלפיהם (מדד הפער), בקרב המכירים אותם בכלל המדגם

 

 

*ההפרש בין שיעור המשיבים דעתי "חיובית" לבין שיעור המשיבים דעתי "שלילית". פער חיובי משמעו כי  שיעור המשיבים "חיובית" גדול משיעור המשיבים "שלילית". דבר זה משקף כי עמדת הציבור כלפי הפעיל/ה נוטה לכיוון החיובי. פער שלילי משמעו כי שיעור המשיבים "חיובית" קטן משיעור המשיבים "שלילית". דבר זה משקף כי עמדת הציבור נוטה כלפי הפעיל/ה לכיוון השלילי.

הפעילים יורם מלול, יעקב בנצי בן ציון ויגאל בוזגלו נתפסים באופן חיובי ע"י רוב גדול מן המכירים אותם. יורם מלול נתפס באופן חיובי ע"י רוב מוחלט מן המכירים אותו (82%) ומדד הפער שלו גבוה וחיובי (64%+).

 

יעקב בנצי בן ציון ויגאל בוזגלו נתפסים באופן חיובי ע"י רוב גדול מן המכירים אותם (74% ו-65% בהתאמה) ומדדי הפער שלהם דו-ספרתיים גבוהים וחיוביים 48%+ ו-30%+ בהתאמה).

 

נסים מלכה, ד"ר בוריס סידלקובסקי ואלי זעפרני נתפסים באופן חיובי ע"י כמחצית מן המכירים אותם (50%, 49%  ו-51% בהתאמה, ומדדי הפער הם 0%, 2%- ו2%+ בהתאמה).

 

דירוג הפעילים לפי היקף ההיכרות עימם בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) נסים מלכה (85%)

(ב) יעקב בנצי בן ציון (68%)

(ג) יגאל בוזגלו (65%)

(ד) יורם מלול (61%)

(ה) ד"ר בוריס סידלקובסקי (55%)

(ו) אלי זעפרני (48%)

 

דירוג הפעילים לפי היקף ההיכרות עימם בקרב מצביעי הבית היהודי לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) נסים מלכה (82%)

(ב) יעקב בנצי בן ציון  (50%) ויגאל בוזגלו (50%)

(ג) ד"ר בוריס סידלקובסקי (40%)

(ד) יורם מלול (37%)

(ה) אלי זעפרני (29%)

 

 

דירוג הפעילים לפי היקף ההיכרות עימם בקרב מצביעי הבית היהודי לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) נסים מלכה (82%)

(ב) יעקב בנצי בן ציון  (50%) ויגאל בוזגלו (50%)

(ג) ד"ר בוריס סידלקובסקי (40%)

(ד) יורם מלול (37%)

(ה) אלי זעפרני (29%)

 

דירוג הפעילים לפי היקף ההיכרות עימם בקרב מצביעי ש"ס לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) יעקב בנצי בן ציון (61%)  ויגאל בוזגלו (61%)

(ב) נסים מלכה (58%)

(ג) אלי זעפרני (36%)

(ד) יורם מלול (29%)

(ה) ד"ר בוריס סידלקובסקי (26%)

 

ד. עמדה כלפי הפעילים (שיעור בעלי עמדה חיובית), בקרב המכירים אותם, מקרב מצביעי הבית היהודי, מצביעי הליכוד ישראל ביתנו ומצביעי ש"ס בבחירות לכנסת ה-19 בקרית שמונה

 

 

דירוג הפעילים לפי שיעור בעלי העמדה החיובית כלפיהם בקרב המכירים אותם מקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) יעקב בנצי בן ציון (73%)

(ב) יורם מלול (72%)

(ג) יגאל בוזגלו (62%)

(ד) ד"ר בוריס סידלקובסקי (55%)

(ה) אלי זעפרני (53%)

(ו) נסים מלכה (43%)

 

דירוג הפעילים לפי שיעור בעלי העמדה החיובית כלפיהם בקרב המכירים אותם מקרב מצביעי הבית היהודי לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) יורם מלול (93%)

(ב) יגאל בוזגלו (68%)

(ג) יעקב בנצי בן ציון (53%)  וד"ר בוריס סידלקובסקי (53%)

(ד) נסים מלכה (52%)

(ה) אלי זעפרני (36%)

 

דירוג הפעילים לפי שיעור בעלי העמדה החיובית כלפיהם בקרב המכירים אותם מקרב מצביעי ש"ס לכנסת ה-19 בקרית שמונה

(א) יורם מלול (89%)  

(ב) יעקב בנצי בן ציון (68%) 

(ג) נסים מלכה (67%)

(ד) יגאל בוזגלו (63%)

(ה) אלי זעפרני (46%)

(ו) ד"ר בוריס סידלקובסקי (25%)

 

יעקב בנצי בן ציון ויורם מלול נתפסים באופן חיובי ע"י רוב גדול ממצביעי הליכוד ישראל ביתנו (73% ו-72% בהתאמה).  

 

יורם מלול נתפס באופן החיובי ביותר בהשוואה לשאר הפעילים שנבדקו, בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו, בקרב מצביעי הבית היהודי ובקרב מצביעי ש"ס[1].  

 

כוונות השתתפות וכוונות הצבעה בבחירות לראשות העירייה

 

8. מהם הסיכויים בין 0% ל-100% שתבוא/י להצביע בבחירות הקרובות לראשות העירייה, שיתקיימו בחודש אוקטובר השנה?

 


[1] מצביעי הליכוד ישראל ביתנו, מצביעי הבית היהודי ומצביעי ש"ס בבחירות לכנסת ה-19 מהווים רוב (63%) מכלל המצביעים בבחירות לכנסת ה-19 בקרית שמונה (37%, 14% ו-12% בהתאמה).

התשובות

כלל המדגם

שם הקטגוריה

0%-50%

23%

סיכויים נמוכים שיבואו להצביע

51%-75%

4%

סיכויים בינוניים שיבואו להצביע

76%-99%

8%

סיכויים גבוהים שיבואו להצביע

100%

65%

בטוחים בוודאות שיבואו להצביע

כשני שליש מהמשיבים (65%) בטוחים בוודאות שיבואו להצביע בבחירות הקרובות לראשות העירייה.

 

 

 

 

 

בתסריט הצבעה לראשות העירייה הכולל 6 מועמדים והמכהן מתמודד, זוכה יעקב בנצי בן ציון לתמיכה של 19% ממצביעי הליכוד ישראל ביתנו (34% מבעלי הדעה). נסים מלכה (המכהן) זוכה לתמיכה של 11% ממצביעי הליכוד ישראל ביתנו (20% מבעלי הדעה).  ד"ר בוריס סידלקובסקי  זוכה לתמיכה של 9% ממצביעי הליכוד ישראל ביתנו (16% מבעלי הדעה). יורם מלול, יגאל בוזגלו ואלי זעפרני זוכים לשיעורי תמיכה נמוכים יחסית בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו (7%, 6% ו-4% בהתאמה).  44% מקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו בעיר מתלבטים או לא יודעים עבור מי להצביע בשלב זה.

 

דירוג המועמדים לפי שיעור התמיכה בהם בקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו

(א) יעקב בנצי בן ציון (19% בכלל המדגם, 34% מבעלי הדעה)

(ב) ניסים מלכה  (11% בכלל המדגם, 20% מבעלי הדעה)

(ג) ד"ר בוריס סידלקובסקי (9% בכלל המדגם, 16% מבעלי הדעה)

(ד) יורם מלול (7% בכלל המדגם, 13% מבעלי הדעה)

(ה) יגאל בוזגלו (6% בכלל המדגם, 11% מבעלי הדעה)

(ו) אלי זעפרני (4% בכלל המדגם, 7% מבעלי הדעה)

 

בקרב מצביעי העבודה המועמדים המועדפים הם יעקב בנצי בן ציון (15%) ויורם מלול (15%).

בקרב מצביעי ש"ס המועמד המועדף הוא יעקב בנצי בן ציון (13%).

בקרב מצביעי יש עתיד המועמד המועדף הוא יעקב בנצי בן ציון (30%).

בקרב מצביעי הבית היהודי המועמד המועדף הוא ניסים מלכה (16%).

 

יעקב בנצי בן ציון הוא המועמד הזוכה לתמיכה הרחבה ביותר של בעלי הדעה מקרב מצביעי הליכוד ישראל ביתנו (34%) מקרב מצביעי ש"ס (43%), מקרב מצביעי יש עתיד (50%) ומקרב מצביעי העבודה (37%). 

אלי

 

 

 

 

 

 

 

 כלל המדגם

בתסריט הצבעה לראשות מועצת העירייה, הכולל תשע (9) רשימות ורשימת המכהן מתמודדת, זוכה רשימת קרית שמונה בראשות בנצי בן ציון לתמיכה של 24% מבעלי הדעה מכלל המדגם. רשימת הליכוד זוכה לתמיכה של 22% מבעלי הדעה.  רשימת קריית שמונה שלנו בראשות ניסים מלכה (המכהן) זוכה לתמיכה של 12% מבעלי הדעה ולאותו שיעור תמיכה זוכה גם רשימת עתיד בראשות יגאל בוזגלו (12%).   רשימות קרית שמונה ביתנו בראשות בוריס סידלקובסקי, הבית היהודי וש"ס זוכות לשיעור תמיכה של 8% (כ"א) מקרב בעלי הדעה מכלל המדגם.  רשימות העבודה וקדימה זוכות לשיעורי תמיכה שוליים בקרב בעלי הדעה (5% ופחות מכך).  הממצאים נ

אולי יעניין אותך

Bottom ad