היום ה-05 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

היועץ המשפטי של העירייה לעובדי העירייה: שימרו על החוק, על המותר והאסור במערכת הבחירות

היועץ המשפטי של העירייה עו"ד אריאל בר-יוסף, כמי שממונה על שמירה על החוק, ועל העובדים עצמם, לבל יכנסו למצבים לא רצויים, הוציא השבוע חוזר מפורט בו הוא משנן ומדגיש את החוקים שאין לעבור עליהם בתקופת הבחירות.

היועץ המשפטי הפנה את מכתבו אל כל דרגי הפקידות והעובדים בבניין ומחוצה לו, כולל גופים סמוכים ונתמכים לשולחן העירייה כמו: רשת המתנ"סים והחברה הכלכלית.

עו"ד בר יוסף כותב בין היתר: "האיזון בין האינטרסים השונים נעשה בהתאם לסמיכות הזמנים אל הבחירות, ובהתאם לתפקיד אותו ממלא עובד העירייה. להלן, אפרט מספר כללים עיקריים להבחין בין 'מותר' ובין 'אסור'. שימו לב! הפרתם של כללים האלה עלולה להיות בסיס לאישום פלילי ולקובלנה משמעתית".

 

המסמך המלא, האיסורים וההיתרים נמסרו למנהלים, לעובדים ולוועד העובדים, ובכך מקווים בעירייה שלא תהינה חריגות מהחוק.

אולי יעניין אותך

Bottom ad