היום ה-01 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

נישואים מעורבבים

בכל תקופה ישנן שאלות לגבי נישואין מעורבים. בעבר הועלה הדיון האם לאפשר לנישואין בין "בית שמאי" ל"בית הלל" (לבסוף הוחלט שמותר להינשא), בגלות ראינו שהייתה התבוללות כשיהודיות התחתנו עם גויים עד כדי שדורות שלמים נמחקו. וגם כאן בארץ אנו מתמודדים עם נישואין מעורבים של הציבור יהודי לבין הציבור הערבי וכן לנוצרים. בשנים האחרונות עם ישראל מתמודד האם להכיר ברמה החברתית בנישואים של אותו מין, כשהשבוע המאבק עלה מדרגה עם אישור בית המשפט של ארה"ב בהכרה של זוגות חד מיניים.

תחילה נתייחס לנישואים לגויים. נושא ההתבוללות ונישואין בין יהודי לגוי הוא רחב, עמוק ודורש התעמקות משמעותית מאוד שכן כפי שנראה בכתבה הנושא רגיש מאוד ובעל השלכות מרחיקות לכת. תופעת ההתבוללות הולכת וגדלה ומאיימת על קיומו של עם ישראל. אחד הגורמים העיקריים להתבוללות הם נישואי התערובת שגורמים למשפחות שלמות להתנתק מהשושלת של עם ישראל.

אחוז היהודים בעולם פוחת והולך מדי שנה, בגלל ההתבוללות ונישואי התערובת. לפני מלחמת העולם השנייה מנה עם ישראל כ-19 מיליון יהודים. לאחר השואה האיומה, בה איבד עמנו שישה מיליון יהודים, נותרו כ-13 מיליון יהודים. מאז, עברו שישים שנה ומספר היהודים לא גדל. על כל ילד יהודי שנולד מאבד עם ישראל כמה ילדים יהודים שמתבוללים וככל שההתבוללות גדלה, מספר היהודים הולך וקטן. אחת הסיבות העיקריות היא נישואים עם זרים, שאינם יהודים. לפי היהדות אם גבר יהודי מתחתן עם אישה גויה, ילדיו יהיו גויים לכל דבר, הולכים לפי דת האם. במקרה שהאישה מתחתנת עם גוי ילדיה יחשבו אומנם יהודים לפי היהדות, אך אנחנו עדים לכך (תשאלו את ארגון "יד לאחים") שנשים שמתחתנות עם גברים ערבים למשל, הולכות לגור איתם בכפרים ומשנות את אורח חייהן לגמרי, ללא קשר ליהדות, ואף לפעמים לא מספרות לידיהם את שושלת משפחתם היהודים.

אי אפשר לבוא בטענות ולהתלונן על כאלה שמתחתנים בנישואי תערובת, הרי בסה"כ זו בחירה אישית אך חשוב מאוד להדגיש כמה נקודות עיקריות והשלכות עתידיות.

כידוע, לפני 3300 שנה, במעמד הר סיני, קיבלו בני ישראל את התורה שהיא שטר הכתובה בינינו לבין הקב"ה והפכו לעם, עמו של אלוקים. מאז, במשך כל הדורות עבר עם ישראל תקופות קשות שאיימו על קיומו, גזירות שמד, אינקוויזיציה, פוגרומים ומעל הכל השואה הנוראה. עמים רבים רצו להשמיד את עם ישראל, היוונים, הרומאים, הנוצרים, הנאצים והקומוניסטים ניסו בדרכים שונות להרחיק את עם ישראל מאמונתו ולגזור עליו שמד פיזי ורוחני, אך למרות הכל עם ישראל נשאר חי וקיים. השושלת היהודית לא התנתקה, בזכות דורות על גבי דורות של יהודים שמסרו את נפשם על הזהות היהודית. לימוד תורה, שמירת המצוות והמנהגים היהודים וחינוך בלתי מתפשר של הילדים, על מנת שימשיכו בדרך התורה ולא יתנתקו מהעם היהודי. כיום בעידן הליברליזם והמודרניזציה, אנשים שואלים את עצמם "למה שתהיה לי מגבלה באהבה?", "הרי אנחנו והם בני אדם. אנחנו אוכלים, הם אוכלים. אנחנו ישנים, הם ישנים. אז למה פתאום אומרים לנו לא להתחתן עם מי שאינם מבני העם היהודי?".

לפי היהדות מדובר בחטא גדול מאוד ואין כל תוקף לנישואי יהודי עם נוכריה ולהיפך. ההלכה אינה מבחינה בין האומות השונות לעניין איסור נישואי תערובת ואי תקפותם של נישואין אלו.

הרמב"ם בהלכות אישות אומר:

"המקדש גויה או שפחה אינם קידושין, אלא הרי היא אחר הקידושין כמו שהייתה קודם הקידושין. וכן גוי ועבד שקידש בת ישראל, אין קידושיהם קידושין. ישראל מומר שקידש, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה מרצונו, הרי אלו קידושין גמורים, וצריכה ממנו גט".

עוד אומר הרמב"ם על נישואי תערובת: "עוון זה, אף על פי שאין בו מיתת בית דין, אל יהי קל בעיניך, שיש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו. שהבן מן הערווה בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל נחשב, אף על פי שהוא ממזר. והבן מן הנכרית אינו בנו, שנאמר (דברים ז' ד') 'כי יסיר את בנך מאחרי', מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. ודבר זה גורם להידבק בעבודה זרה שהבדילנו הקב"ה מהם".

על פי דבריו של הרמב"ם נישואי תערובת הן עוון חמור ואינם נחשבים לקידושין, כלומר יהודיה שנשאה לנכרי נחשבת לרווקה ונישואיה לא תקפים.

על פי ההלכה יהדותו של הילד נקבעת על פי אמו. לכן, אם אישה יהודיה נישאה לנכרי, היא עשתה מעשה חמור וסכנת ההתבוללות מרחפת מעל ילדיה, אך הם נחשבים יהודים ואילו גבר שנשא נוכריה, ילדיו נחשבים גויים ובנישואים אלו ניתק את עצמו מעם ישראל.

צריך לזכור. לעם ישראל יש אחריות אוניברסאלית, 'והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש', כפי שנאמר במתן תורה. לכל האנושות יש שבע מצוות בני נח, אבל לעם ישראל יש 613. זו אחריות, והיא מחייבת.

קצת קשה לשכנע חילוני שאין לו כל קשר לתורה ומצוות לא להתחתן עם בחירת ליבו, אך עדיין יש לו סוג של מחויבות לעם כי למעשה זו קטיעת השושלת היהודית. אנחנו עצמנו נכדים של לא מעט יהודים שמסרו את עצמם על קידוש השם ולא התבוללו. אנחנו לא הנכדים של המתייוונים, אלא של המכבים. היהדות המשיכה והתקיימה בצורה הזו, ואילו ההתבוללות גרמה לחלקים גדולים פשוט להימחק מעם ישראל. מי שקצת "טבול" במסורת צריך לזכור שיש לאיסור הזה משמעות קשה, כי האדם גודע למעשה את האילן שעליו הוא יושב, שכן היהדות היא המיעוט שבמיעוט ביחס לכל העולם ועלינו לשמור עליה שלא תיעלם, בניגוד לתרבויות ענקיות שנעלמו. כדי לעשות זאת, חייבים להיות חוקים ברורים שיצמצמו את האפשרות של היטמעות בגויים. החוקים האלה הם אלה ששמרו עלינו כעם. אפשר לראות את אחוזי ההתבוללות בארה"ב, בדור הבא הבנים האלה כבר לא חלק מהעם היהודי. בנוסף לכך כתוב בזוהר שכל מי שהולך עם גויה, גם אם קיים את כל המצוות האחרות, לעתיד לבוא הנשמה של אותה גויה נקשרת בו ולא מניחה לו, והוא עלול להפסיד את הכל בגללה. גם ברמה הגשמית, הבנים שלו כבר לא משתייכים לעם היהודי.


מהפכה של שמחה?

בדיוק כמו בסוללות אם אין מינוס ולפלוס, המכונה לא ממש עובדת. אפשר לחבר למנוע חיצוני, אפשר גנרטור ויש עוד טיפולי הפריה מערכתיים, אבל שוב – לא כדאי להפוך את המערכת בניגוד לשימוש המקורי של המתכנן שכן  יש השלכות לא רצויות.
אבל בואו נעזוב לרגע את הסיטואציות של הזוגות החדש מיניים, הליברליזם, הרצון לשיווין וכו'. בואו נראה מה קרה כאן. קמה קהילה קטנה, השונה מרוב המכריע של אוכלוסיית העולם, זעקה ונלחמה לשנות את התודעה והצליחה (והכל בכבוד ובצורה דמוקרטית , יש לציין) , וכעת היא מנסה גם לשנות את המציאות ולשנות סדרי עולם.
מהפכות, באופן כללי יכולות להיות שליליות או חיוביות (ע"ע דעא"ש מצד אחד, ושוויון הזכויות של השחורים בעולם מצד שני). אך השאלה אם המהפכה הזאת שמתרחשת לנו בהווה היא חיובית או שלילית. קשה להכריע כי לכל אחד יש יחס ודעות שונות כלפי הלהט"בים. אך מה שכן, נסו לחשוב שאחרי שהמהפכה תושלם וזוגות חד מיניים יתנשקו באמצע הרחוב והגדרת המילה "נורמה" כבר תערער. מה יקרה אם תקום מהפכה חדשה "הכרה בנישואי בני אדם עם בעלי חיים". וכך כל אחד יוכל להתחתן עם כל מי שבא לו, לפי צו מצפונו, אהבתו ורצונו. וכך, בתעודת הזהות יש כתוב ראובן ישראלי נשוי לדולפין ווילי, או שעל דלתות הבתים יהיה כתוב "כאן גרים בכיף חיים ומיצי" . נראה לכם מופרך? אם לפני 25 שנים היו קורים את המדור הזה, גם להם זה היה מופרך.

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad