היום ה-26 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

סילבן שלום – תומכים בצעירים חלשים להתנדב

 

תקנים אלה מתווספים אל סך כולל של 650 תקנים שמתווספים השנה לטובתם של צעירים בסיכון, בעלי מוגבלויות וצעירים ערבים. המשרד לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר סילבן שלום, הקצה 120 תקני שירות אזרחי-לאומי עבור צעירים מאוכלוסיות מוחלשות. עלותם של תקנים אלה מוערכת בסכום כולל של כ-2 מילון שקלים. תקנים אלה מהווים חלק מ-650 התקנים אשר מתווספים השנה לאוכלוסיית יעד זו.

יותר מחמישים אחוז מהצעירים בישראל אינם מגויסים כיום לצה"ל. צעירים אלה, נמנים על האוכלוסיות של: העולים, הערבים, בעלי מגבלות פיזיות או נפשית וצעירים בסיכון והם אינם זוכים ל'נקודת פתיחה' שווה כצעירים ששירתו בצה"ל. ההתנדבות לתפקיד משמעותי בשירות אזרחי-לאומי הנה אלטרנטיבה חשובה עבור צעירים אלה להפיכתם לאזרחים שווי זכויות, תורמים ומועילים בחברה הישראלית. מתוך שלושה עשר אלף תקנים הקיימים עבור שירות לאומי, רק אלף שלוש מאות מיועדים לצעירים המוחלשים.

מיקי נבו, מנהל מרכז מעשה וממובילי "הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי: "הצעירים מהאוכלוסיות המוחלשות שאינם מגויסים לצה"ל, מוכנסים, לשכבות המוחלשות של האוכלוסייה, ללא סיכויים גבוהים להצלחה בעתיד. היות ורובם הגדול של 650 התקנים הנוספים מיועדים לצעירים מהציבור הערבי, יש לפעול בהתמדה על מנת להרחיב את היקף התקנים עבור צעירים בסיכון וצעירים בעלי מוגבלויות פיזיות ונפשיות".

אודות הפורום לקידום השירות האזרחי: מטרת הפורום להרחיב את השירות ההתנדבותי כאלטרנטיבה אזרחית לשירות בצה"ל. המטרה, להרחיב ולהגדיל את מספר התקנים הקיימים עבור מתנדבים ולכוונם אל צעירים מאוכלוסיות מיעוטים (דרוזים, ערבים ובדואים), חרדים, צעירים עם צרכים מיוחדים ו/או בסיכון וכדומה. אנחנו רוצים לצמצם את הפערים החברתיים בישראל, לאפשר נקודת פתיחה שוויונית לכלל הצעירים בה. פעילות הפורום מבוססת על ההבנה כי ההתנדבות היא כלי להפיכתם של צעירים ישראלים לאזרחים יצרנים ומועילים ולמנוע את כניסתם לתוך השכבות המוחלשות בחברה.

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad