היום ה-25 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

סימני תשובה

יום כיפור ממש בעוד כמה שעות וחלקנו הזנחנו (שלא במתכוון) את ההכנה לקראת מהות החג ואולי אף פספסנו את ענייני דיומא לטובת מחשבות ובדיקות על "איך להעביר את הצום", קניית עיתונים, ניפוח האויר האופניים, הכנות לארוחה מפסקת, פיתוח שיטות להעברת הצום וכו'. מה שקורה לנו, בני האדם, שמרוב מחשבות אנחנו מפספסים את העיקר, לעיתים. כמו למשל בחתונות. הזוגות מתעסקים ארבעה חודשים לפני רק בהכנות, שמלת כלה, אולם הזמנות וכו', ושוכחים שמעבר לארבעת השעות של השמחה, יש חיים שלמים אח"כ, ובמקום לעשות הכנות לחיים (הדרכה בזוגיות, שיפור תקשורת וכו'), הם מתעסקים בגרפיקה, מספרים ובחירת שירים.
אז באמת שכדי לקרוא בעיון ולהבין שיום כיפור אינו שייך ל"הווי הישראלי", כמו שאנשים אוהבים לעוות לפעמים, אלא ליום יהודי קדוש. כל אחד יעשה בו כרצונו כמובן, רק בל נחטא ונבטל מהיות היום מהיכנו, לכן מי שבכל זאת רוצה לקיים ו"לנצל" את המעמד הקדוש הנה

נתונים שחשוב לדעת. הצגנו אותם כשאלות כדי לפשט את העניינים.

 

– כלפי מי מכוון היום, בני האדם או אלוקים?
כידוע, התורה מחולקת לשניים – יש מצוות שבין אדם לאלוקיו, ויש מצוות שבין אדם לחברו. יום כיפור מכפר על עבירות שעשה האדם כלפי אלוקים. אבל בכל הנוגע למצוות שבין אדם לחברו, האדם צריך לפייס את חברו ישירות. אם מישהו פוגע בזולת, לא יעזור אם הוא יבקש סליחה מאלוקים. צריכים לבקש סליחה מהאדם שבו פגעת.

– כל העניין הזה של יום כיפור, הוא כתוב בכלל בתורה?

כן. בספר ויקרא, פרשת אמור, פרק ט"ז, כתוב: "בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר שגר בתוככם", וכן כתוב גם ו"תענו את נפשותיכם" וממשיך "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם אתם תטהרו". יותר מפורש מזה לא יכול להיות.

 

– אם אדם עושה עבירות כלפי אנשים, חזר בתשובה אך לא התנצל, האם התשובה מועילה?
אדם שלא פייס את חברו, גם העבירות שבין אדם למקום לא מתכפרות לו. כלומר, כל עוד אתה לא מסתדר עם החבר שלך, גם הקב"ה לא מכפר לך. עם זאת, יש מנהג בקהילות ישראל, שלפני תפילת כל נדרי, אנו מצהירים שאנו סולחים ומוחלים לכל מי שפגע בנו, על מנת למנוע מצב שמישהו פגע בנו, לא ביקש סליחה, וכך העבירות שלו לא יתכפרו לו. כולם אומרים את התפילה וכולם מנסים לכוון בה, על מנת שכל עם ישראל ימחל זה לזה, ונגיע למחילה שלמה גם מאת הקב"ה.

– מה קורה אם ביקשתי סליחה מאדם, אך הוא לא רוצה להתנצל?

צריכים לחזור אליו שלוש פעמים. אם הוא עדיין לא סולח, צריכים לשלוח אליו חברים משותפים שיפייסו אותו. אם זה לא עוזר, האדם פטור. והצד שלא סלח, החטא רובץ עליו, כמו שכותב הרמב"ם. אבל אם זה רבו, צריך לפייס אותו אפילו אלף פעמים. אבל הרמב"ם מוסיף וכותב שאסור לאדם להיות אכזרי מלמחול. הקב"ה מתנהג מידה כנגד מידה. אם אדם לא סולח לחברו, גם הקב"ה לא סולח לו על חטאיו. זו בכלל גם סגולה לזכות למחילה מהקב"ה, פשוט למחול לסובבים אותו, לשפוט אותם לכף זכות ולהביט על כל אדם בעין טובה.

 

– חוץ מאיסור האכילה והשתייה, מה עוד אסור לעשות?

כמובן שכל הדברים שאסורים בשבת (שימוש בחשמל, הדלקת אש, כתיבה וכו') אסורים גם ביום כיפור. אבל מעבר לזה יש דברים נוספים: רחיצה, סיכה (מריחת שמן על הגוף), נעילת הסנדל (כל נעל שעשויה מעור) ותשמיש המיטה (קיום יחסים).

 

– ולמה בדיוק צריכים להתנזר מדברים בסיסיים ברובם?

ביום כיפור אנחנו בעצם מנסים להתעלות מעל הטבע האנושי, ולהיות סוג של מלאכים. אם בכל השנה אנו אוכלים כמו בני אנוש רגילים, ביום כיפור אנחנו צמים. אם בכל השנה אנחנו נותנים יחס של כבוד לצרכי הגוף, ביום כיפור אנחנו מחשיבים אותו הרבה פחות. ואפילו בתפילה, אם במשך כל השנה אנו קוראים את הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (אחרי קריאת שמע) בלחש, ביום כיפור אנו קוראים אותו בקול גדול, בדיוק כמו מלאכי השרת (לפי הקבלה).

למעשה, מרוב שהיום הזה רוחני, אנו מצווים לבטל את הגוף שלנו לטובתו.

 

– מה זה כפרות?

בעבר נהגו לערוך את טקס הכפרות בעיקר עם תרנגולות. מסובבים את התרנגולת מסביב לראש, אומרים "זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי", ובכך למעשה מעבירים את העבירות שלנו על התרנגולת. עם זה, המנהג נפוץ היום הרבה פחות, ונוהגים לתת במקום זאת צדקה. אם עוד יש לכם זמן, רוצו לבית הכנסת הקרובה, או לאדם עני ותנו לו.

 

– איך יום כיפור היה נראה אילו היה לנו בית מקדש?

כשבית המקדש היה קיים, ליום כיפור אכן הייתה משמעות עילאית יותר. רק ביום הזה נכנס הכהן הגדול לאזור מיוחד במקדש שנקרא "קודש הקודשים", ושם הוא התפלל בעבורו ובעבור העם. את המעמד הזה ליווה מתח מתמיד, מכיוון שכהן שלא היה ראוי לתפקיד, מת בו במקום בקודש הקודשים. לכן הכהנים נכנסו למקום, ברעד וחלחלה, כשרגליהם כבולה בשרשרת. במידה וכהן גדול מת בקודש הקודשים, היו מושכים את גופתו באמצעות אותה שרשרת (שהרי לאף אדם מלבד הכהן הגדול אסור להיכנס למקום).

 


סימני שאלה

לעיתים אנחנו מתבלבלים, לא יודעים, לא בטוחים ומסופקים לגבי הלכות החג, כמו למשל מה הדין מעוברת, מינקת, זקן, חולה, ילדים וכו'. בד"כ יש הלכות ברורות, אך במקרים אישיים, חייב לשאול רב, תלמיד חכם ולהסביר לו את הנושא הספציפי. בנוסף, מי שמעוניין, יוכל לקרוא את הלכות יום הכיפורים בצורה ברורה ופשוטה באתר האינטרנט של ארגון "למען שמו-נה באהבה" – www.lemaan8.co.il.

 

 

 

שמע ישראל

מהו אפקט התשובה של יום הכיפורים?

בתורה נאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני ה' תטהרו". יום מיוחד בשנה שמח מאין כמותו בשל העובדה שבורא עולם מכפר בו כל כוונות של עם ישראל, ועיצומו של יום הכיפורים הקדוש מכפר התפילות עם הסליחות ואווירת הקדושה של היום שבו עם ישראל נדמים למלאכי השרת כפי עדותו של השטן שכל השנה מקטרג ומסית ביום זה לא רק שאינו מביא דיבתנו רעה לפני הקב"ה, אלא שהוא הופל ביום זה להיות מליץ יושר בעד עם ישראל. אמנם תשובת יום כיפור היא תשובת הכלל, אבל יש בה את הצד הפרטי של כל אחד מאתנו כפי שהיה דורש הרבי בעל התניא, ר' שניאור זלמן מלאדי זצ"ל אמנם עיצומו של יום מכפר "כי ביום הזה יכפר עליכם", אולם זה תלוי גם בנו "לפני ה' תטהרו", וצריכה להיות לכל אחד ואחד את ההיטהרות שלו וקבלה לעתיד על אותם  דברים שהוא נכשל בהם בכל תושלם כפרת עם ישראל. על המתנה היקרה הזאת שנתן לנו הקב"ה יום של פסק זמן וכיבוס עוונות וטהרת הגוף והנפש, אנו מברכים בכניסת היום הקדוש "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

 

 

"יד עזרה ושולמית"

ארגון החסד "יד עזרא ושולמית" פועל לאחרונה בצורה מסיבית לקירוב לבבות, חיזוק בני נוער ועזרה למשפחות נזקקות בעיר. מהפעילות בשבוע האחרון.

ביום ראשון יצאו שלושה אוטובוסים מלאים ממרכז ארגון החסד "יד עזרא ושולמית" בקריית שמונה לאזכרתו של  הרב עובדיה יוסף זצ"ל בירושלים, בנוכחות כל גדולי ישראל. הנערים זכו להתרוממות רוח וקדושה אדירה.

בסיום האזכרה ובאווירת קדושה נפלאה קיימו הנערים סליחות סמוך לקברו של מרן זצ"ל, וחזרו לפנות בוקר לקריית שמונה, מחוזקים גשמית ורוחנית והנסיעה עברה בשירים ובזמירות.

ביום רביעי יצאו אוטובוסים מלאים לאירוע הסליחות המרכזי "סלחתי כדבריך" של ארגון "יד עזרא ושולמית" בציון במירון של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.

הנערים הצטרפו לאלפי נערים מכל הארץ שהגיעו למעמד וזכו לומר סליחות יחד עם הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א, והרבנים הגדולים אברהם יצחק גרינבוים שליט"א, הרב ברוך שרגא שליט"א, הרב שי פרי שליט"א, הרב אריה לורי שליט"א, הרב יניב נפתלי שליט"א והרב פנחס בדוש שליט"א. "לא נשארה עין יבשה במעמד הקדוש", סיפרו הנערים.

כמו כן באווירה מרוממת זכו הנערים לדברי חיזוק והתעוררות לקראת יום הדין, ולצפות בהופעתו של הזמר בן סנוף, אשר הרעיד את הנשמה בשירתו ושימח את ליבם של הנערים, בשירים וריקודים עד אור הבוקר.

לכל הפעילות הנ"ל התווספו גם פעילויות לנזקקים בעיר כשנציגי הארגון בעיר, שמואל מיכאל, תומר מיכאל ומשה עטייה חילקו בשבועות האחרונים עשרות סלי מזון לכבוד ראש השנה והחגים למשפחות הצריכות תמיכה ועזרה.

 

הודעה חשובה:

במהלך יום הכיפורים יתקיימו תפילות בבית הכנסת ע"ש באבא אלעזר שבמרכז ארגון "יד עזרא ושולמית" ברחוב המקורות 1 ( צמוד לטנקים). הציבור מוזמן.


 פהשקווילים

להלן זמני פתיחת המקוואות לגברים, כפי שנמסר ע"י המועצה הדתית קריית שמונה

ערב יום כיפור:

מקווה הרצל: 14:00 – 08:00

מקווה הר הצופים: 14:00 – 08:00

* שפרינצק פתוח קבוע

 


יום הכיפורים –  שלום בר יוחאי חיים

נאמר בתורה: "כי יום כיפורים הוא לכם". התשובה, היא מתנה נפלאה, ומנגד מפליאה שאינה משגת בשכל אנוש. איננו יכולים להבין מציאות שבה יוכל אדם לתקן מעשה שנעשה, שההשלכות המעשיות שנוצרו ממנו אינן ברות תיקון. אך אלו הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. בשכל אנוש אין כל הבנה בכדי להסביר זאת. הבה נביא דוגמא: אדם שברשותו חסכונות בבנק על סך מאה אלף דולר, יכול לומר שהוא מותר לבנק על הסכום הזה, משום שהכסף שלו הוא, וביכולתו לעשות בו ככל העולה על רוחו. אך לעומת זאת, אדם שחייב לבנק מאה אלף דולרים, לא יעלה על הדעת שהוא יכול לוותר על חובו.

בדיוק כך, כאשר אדם מקיים מצווה, יכול הוא לוותר עליה ועל שכרה, אולם כאשר הוא עובר עברה, הוא איננו יכול להצהיר שהוא מותר עליה, משום העבדה הפשוטה שהיא חוב שעליו לשלם אותו. ולכן, העובדה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לו להתחרט על מעשיו, לשוב בתשובה ובכך למחק את חטאו, היא חידוש מפלא המראה את גדל רחמיו של בורא עולם. זוהי מציאות התשובה מלאת החסד והרחמים שהעניק לנו הקדוש ברוך הוא בכל שנה ושנה, ולכן מהוה עבורנו יום הכיפורים יום של שמחה עצומה על מרוק חטאינו. עם ישראל ברובו צם ביום הכיפורים. אף אלו שאינם שומרי תורה ומצוות. איזה שהוא קול פנימי האומר להם כי יש חובה מוסרית לצום ביום הכיפורים ככפרה על העוונות שעשו במשך כל השנה. ביום זה בתי הכנסת הומים מאדם, ובמיוחד לתפילת הנעילה נוהרים המוני בית ישראל החפצים להיות שותפים לחתימת יום הדין. אך דא עקא, היצר נוהר אף הוא לבית הכנסת, כיוון שגם הוא יודע ששעה זו היא שעת רצון. ההתרגשות וההתלהבות עצומה מאוד, לפיכך הוא מחכה וממתין עד לאחר גמר הנעילה. אך הטרף לו מצפה היצר מגיע בנקל לקראת סיום הצום. הנה מסתיימת לה תפילת הנעילה, והציבור ממתין בדריכות לתקיעת שופר, וכאשר החזן מסיים להשמיע את קול השופר, חלקם אינם עומדים במבחן הזמן ומיד נוסעים במכוניתם למרות שעדיין קדושת יום הכיפורים לא פגה וכל זה מתרחש ממש בדקות האחרונות שלפני גמר הצום. רבים מן האנשים שהחזיקו מעמד במשך כל היום, והיו נוכחים בבית הכנסת מבוקר עד ערב, אף היו ספונים בבכי ובתחנונים והנה דווקא לקראת סוף הדרך, ברגעים האחרונים, פועל היצר את פעולתו ומפיל חללים רבים. אנו מכנים את היצר הרע בשם "גזלן", כיוון שאם היה בא אל היהודי ביום הכיפורים בבוקר והיה מפתה אותו שהוא חולה וחלוש ולכן אל יצום ביום הכיפורים, אנו אומרים שזהו תפקידו, אבל אם הוא נותן לצום כל היום ורק לפנות ערב הוא בא אליו ואומר לו: "אם לא תלך תיכף לאכול, אתה מסכן את בריאותיך ועוד תהיה מתחייב בנפשך", הרי שהוא גזלן שנותן לצום במשך כל הלילה והיום ולבסוף הוא גוזל מאיתנו את כל התענית בעבור כמה רגעים שמקדים בהם האדם אכילתו. ולכן, החשוב מכל ביום הנורא והקדוש הזה, הוא לחשוב מחשבות טובות ולהתפלל חזק לבורא עולם ביום הכי קדוש לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא, כל יכול הוא, לכן צריך להתפלל שיבטל את כל עצות אויבנו, ויחתמנו, כל אחד ואחד מאתנו בפרט, לחיים טובים וארוכים, שהרי אין לשום אדם בעולם מהילד הקטן ביותר ועד הזקן הגדול ביותר ביטוח לחיות בדקה הקרובה. כמה מקרים של תאונות דרכים, של מוות פתאומי, של נפילת טיל על אנשים חפים מפשע היו בשנת תשע"ד ירחם ה'. ועיקר התפילה היא שנזכה לחזור כולנו בתשובה שלמה ולהתחבר כולנו כאיש אחד בלב אחד, והיום הקדוש והנעלה הזה "יום הכיפורים", כשמו כן הוא, שיכפר לנו עוונותינו ופשעינו שחטאנו מבריאתנו ועד רגע זה, והכי חשוב לזכור: יום כזה עצום, גדול ונשגב, יש רק פעם בשנה… ובא לציון גואל, שלום על ישראל.

 

חתימה טובה ושבת שלום,.

אולי יעניין אותך

Bottom ad