היום ה-04 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

שיתוף פעולה במעשים, לא רק בדיבורים

שיתוף הפעולה בין עיריית קריית שמונה למועצה האזורית הגליל העליון מתקדם בקצב מהיר. השבוע נערך מפגש חגיגי בין הנהלת עיריית קריית שמונה והנהלת מועצה אזורית הגליל העליון והפגישה היא שיא לפגישות רבות שמקיימים ראש העיר הרב ניסים מלכה וראש המועצה האזורית גליל עליון גיורא זלץ במטרה לקדם את שיתוף הפעולה ולהוציא אל הפועל מיזמים ותוכניות משותפות.

במפגש השתתפו בעלי תפקידים בכירים: מהנדסי הרשויות, מנהלות אגף חינוך, ממונים על תחום התרבות והספורט, איכות הסביבה, גזברים, דוברים ובעלי תפקידים נוספים. לצד בעלי התפקידים הוזמנו גם סגני ראש העירייה וחברי מועצת העיר הממונים על התחומים הרלוונטיים.

בחלקו הראשון של המפגש הציגו ראשי הרשויות הרב נסים מלכה וגיורא זלץ את המדיניות שהם מקדמים, בירכו את המשתתפים והציגו את ההסכמות שהושגו ואת הפעולות שכבר מתבצעות, בהן: התכנית לפיתוח השטח מצפון לצומת גומא ועד אזור התעשייה הדרומי שכבר הועברה למשרד הפנים ובחודשים הקרובים תובא לאישור מועצת העיר והמליאה, איתור פתרון להעברת מט"ש קריית שמונה מהכניסה הדרומית לעיר, הקמת מיזם משותף לטיפול בשילוט בכניסה לעיר ועוד.

המשתתפים התחלקו לשלוש קבוצות: איכות הסביבה ופסולת, חינוך, ספורט ופנאי ואזורי תעשייה וארנונה שבו ישבו גם ראשי הרשויות. לסיכום הציגו המשתתפים את תפיסותיהם כיצד ניתן להתקדם.

בתחום החינוך נבחנת האפשרות לכניסה של ביה"ס דנציגר לפרויקט השילוב האזורי, לבניית תחנת מעבר משותפת לפסולת אריזות, להכנסת נציג של העירייה למינהלת הנחלים ועוד.

ראש העירייה ניסים מלכה אמר בדברי הסיכום: "נגמרו הדיבורים עוברים למעשים. התושבים שלנו שבעים מדיבורים ומסיסמאות. אנחנו והציבור שלנו רוצים לראות מה באמת משתנה. חשוב שנציג יחד למשרדי הממשלה חזית אחידה ונדבר בשפה אחת".

ראש המועצה, גיורא זלץ אמר כי "מה שחשוב נמצא בראש של כל אחת ואחד מאיתנו, בלב שלנו ובכוונות שלנו. וחשוב שיהיה לנו כל הזמן שיתוף פעולה בראש. אנחנו צריכים להתמקד בממשקים שמייצרים חיבור ולהצליח בהם".

בשתי הרשויות מביעים תקווה שהישיבה השבוע היא התחלה שמהלך שיביא לתוצאות מעשיות ויחזק את האמון בן הרשויות ובין התושבים.

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad