היום ה-06 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

הנסיגה מפתיחת אזורי הרישום. מדוע את לוקחת עליך את התיק?

הודעת עיריית קריית שמונה שיישום המהלך האסטרטגי למיתוג ופתיחת אזורי הרישום יתבצע השנה בהיקף מצומצם, בניגוד לתוכניות וההבטחות בעבר, הביא את מנהלת מחוז הצפון במשרד ד"ר אורנה שמחון 'לקחת עליה את התיק' ובהודעה שהוציאה בשמה, היא מודיעה שההחלטה שלא לפתוח את אזורי הרישום היא שלה.

רבים בעיר הרימו גבה לנוכח הודעתה זו של ד"ר שמחון, היות והיא הייתה זאת שהריצה והמריצה את המהלך בשיתוף עיריית קריית שמונה.

והנה, כאשר הכל מוכן וערוך, היא נסוגה.

גורמים בעיר מפנים את האצבע אל עבר ראש העיר אשר קיבל 'רגליים קרות' ולא הביא את המהלך שעד לישיבת ועדת החינוך היה אופטימי ומוסכם, לידי מימוש מלא כפי שהיה מתוכנן.

כזכור, זה כשנתיים יושבים על המדוכה אנשי משרד החינוך, עיריית קריית שמונה ומנהלי בתי הספר ועוסקים בנחישות וברצינות באחת המשימות החינוכיות-חברתיות החשובות שהיו בעיר בשנים האחרונות. מיתוג בתי הספר ופתיחת אזורי הרישום.

רצוי להדגיש. אין כל משמעות עירונית-חינוכית למיתוג בתי הספר ללא החלק השני, פתיחת אזורי הרישום. כאשר בית ספר מגדיר את ה'די אן אי' שלו ברמות של מדעים, מצוינות וכיוצא בזה, הצידוק הוא שקהלי היעד בעיר של כלל התלמידים יוכל לנצל זאת, ואם זה לא קורה, אז משהו או מישהו לא בסדר.

חבר מועצת העיר בנצי יעקב, פנה במכתב חריף בעקבות 'הפליק פלאק' בנושא אי-פתיחת אזורי הרישום במכתב למנהלת המחוז, וכך הוא כותב: 'נדהמתי מדברייך ולו לאור העובדה ששבועיים קודם את מסבירה שכל קריית שמונה היא אזור רישום אחד. מסתבר שהנך חוזרת בך מדברייך, דבר שעורר תהייה', כותב בנצי למנהלת המחוז.

בנצי מעלה חשד שלמעשה מנהלת המחוז לוקחת על עצמה את התיק במקומו של ראש העיר, שלמעשה זה הוא שנסוג. "במכתבך ביטלת באופן בוטה את הרשות וההורים באמירותייך החוזרות ונשנות תוך שאת מבהירה כי רק את היא שמחליטה באשר לגורלו של החינוך בעיר, אמירה זו אינה ראויה ואינה מקובלת", כותב בנצי.

חבר המועצה בנצי מאשים את מנהלת המחוז בכך שהיא נשאבה לתוך הפוליטיקה המקומית, והיא אפילו לא שמה לב שעל הדרך היא מבטלת את העירייה ואת אחריותה לנעשה בחינוך בעיר.

חבר המועצה בנצי יעקב מאשים את מנהלת המחוז ד"ר שמחון ב'שת"פ' עם ראש העיר, וברמיסת הרשות המקומית ו'השחקנים' הנוספים בעשייה החינוכית.

הממונה על תיק החינוך, חברת המועצה ד"ר יפעת שאשא-ביטון, נמנעה השבוע מלהתייחס לנושא. אולם על פי התנהלותה בישיבת וועדת החינוך שדנה ביישום התוכנית האסטרטגית שבליבה מיתוג בתי הספר ופתיחת אזורי הרישום, לא קשה לנחש את אכזבתה. יפעת הייתה זו שבסוף הישיבה 'גילתה' לנוכחים שאזורי הרישום לא נפתחים למעשה, להוציא פתיחה קוסמטית ולא מהותית ביחס למה שהובטח על ידי הרשות המקומית ומשרד החינוך.

ד"ר יפעת שאשא-ביטון: "אין לי מה להוסיף על מה שאמרתי. דעתי ידועה והיא השתקפה במהלך השנתיים האחרונות בישיבות העבודה וההכנה לקראת רגע מימוש מיתוג בתי הספר ופתיחת אזורי הרישום. אני יכולה רק להצטער שהצעד שכך".

באשר לאמירותיה של מנהלת המחוז, מהן משתמע כאילו והמחליט היחידי הוא משרד החינוך, אומרת הממונה על החינוך: "אסור לנו לשכוח שהאחריות לחינוך ילדנו היא קודם כל של ההורים, אנשי החינוך והרשות המקומית בעיר. כמובן, ששמור מקום של כבוד למשרד החינוך, בעבודה משותפת ועשייה למען השגת המטרות החינוכיות. ולכן, אין בלעדיות לאף צד".

חבר המועצה בנצי יעקב חותם את מכתבו למנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך במילים: "היה עלייך להירתם לכל המהלך ולסייע לאנשי המקצוע, על מנת שניתן יהיה לממש את התהליך עד סופו ולאפשר לכלל ההורים בעיר את זכות הבחירה לחינוך ילדיהם".

נראה, שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא וככל שהרישום לבתי הספר יתקדם, יותר הורים ייווכחו עד כמה הם פספסו.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad