היום ה-01 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

אי אמון במהנדס העיר השר כחלון מינה מהנדס מלווה למהנדס העיר

בצעד דרמטי ונדיר החליט שר האוצר משה כחולן, אשר מנהל התכנון נמצא תחת אחריותו, להפעיל את סמכותו ולמנות מלווה מקצועי לוועדה לתכנון ובנייה בעיריית קריית שמונה.

על אף שמדובר 'ב'מלווה לוועדה', הרי שהכוונה היא למהנדס הוועדה, שרק הוא רשאי לחתום על היתרי בנייה או כל מסמך אחר מחייב בנושאי תכנון ובנייה.

וכך כותב שר האוצר משה כחולן: "בתוקף סמכותי לפי סעיף 31ב' לחוק תכנון והבניה ה'תשכ"ה 1965, לאחר קבלת המלצת מנהלת מנהל התכנון במשרד האוצר ויושב ראש הוועדה המחוזית צפון, ולאחר שניתנה ליושב ראש הוועדה המקומית הזדמנות לטעון טענותיו, אני ממנה את אדריכל אדם קולמן למלווה מקצועי בוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית שמונה.

תוקף המינוי לתקופה של שנתיים מיום חתימתו

י"ז באדר ב' תשע"ו 27 במרץ 2016

בברכה, משה כחולן"

 

 

אדריכל אדם קולמן מלווה למהנדס העיר

המינוי של אדר' אדם קולמן למהנדס מלווה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בא על רקע השיתוק, למעשה השורר בכל הקשור לפעילותה של הוועדה.

הוועדה, שחבריה מהקואליציה ומהאופוזיציה רשמה בעבר שיאים של הישגים בעבודתה המוניציפאלית וזכורות המריבות הקולניות וההאשמות ההדדיות על התנהלות לא תקינה בין חבריה, ובין היתר בין מהנדס הוועדה וראש העיר.

מי שאומר שהוועדה לא משותקת, הוא או מנותק מהמציאות או כוונותיו לא מתיישבות עם שירות ונאמנות לציבור ששלח אותו. ככה לא פועלת וועדה כה חשובה בעיר כמו קריית שמונה.

על אף ש פורמלית, נעשים קולות של 'עסקים כרגיל', בפועל הצטברו במערכת "עיתון חדשות הגליל" פניות ותלונות של אזרחים אשר ענייניהם לא מקודמים ונסחבים שבועות וחודשים מעל הצורך.

 

 

מי מוביל, מקצועית את שכונת יובלים?

 

לכאורה, שאלה מיותרת, אולם בדיקה מעמיקה מגלה שמהנדס העיר, מי שאמור לעמוד בראש החץ המקצועי לקידום הפרויקט, אינו מעורב. יתרה מזאת, שכונת יובלים כמעט ואינה מלווה על ידי הגורמים המקצועיים אשר בכל ישוב אחר נושא בסדר גודל כזה עומד בראש מעייניהם.

אני מניח שתירוצים מדוע מהנדס העיר לא מעורב, יהיו בשפע וילוו במטריית הגנה אווירית גם על ידי חברי מועצה נמרצים.

 

ומה עם עבירות בנייה?

גם בנושא עבירות הבנייה שׂוררת קטסטרופה והנזקים, חלקם בלתי הפיכים, ילוו את העיר עוד שנים רבות.

הבנייה הבלתי חוקית הפכה לתעשייה וכמעט כל יום צצות עבירות בניה, השתלטות על קרקע ציבורית ומחדלים נוספים.

מעבר לעבירות על החוק וכּיעור העיר, מקנן בליבי הפחד והחשש שלפחות בנושא המרפסות התלויות על כרעי תרנגולת זה עלול להסתיים באסון, באבדות בנפש. לא היום, בעוד שנים כאשר אף אחד לא יזכור מי היה המהנדס שבמשמרת שלו נעברו העבירות הללו.

בינתיים צריך להתפלל שלא תקרוס מרפסת לא תקנית וללא היתר בנייה ושלא יהיו נפגעים בנפש.

 

מערכת יחסים עכורה בין המהנדס ובין ראש העיר

בתחילת הסאגה הצטייר מהנדס העיר כסוג של רובין הוד אורבני ויצא לאכוף את החוק על מספר תושבים. ביניהם, חתנו של ראש העיר ומקורבים אחרים. אין בכוונתי להיכנס לעניין, אולם מאז אותו מצג פירוטכני המלווה בזיקוקים דינור, הרכבת נעצרה. רובין הוד משך את ידית המעצור וחוץ מהתיקים המתוקשרים, לא קורה הרבה. ושוב, איני מביע עמדה מלבד זו שאין אף אחד מעל החוק, אבל גם אין ולא צריכים להיות עבריינים העוברים אותן עבירות שהם שקופים בעיני זרוע האכיפה.

היחסים העכורים והמלחמות הבלתי פוסקות, הביאו לשיתוק, שיתוק כפשוטו. מערכת היחסים העכורה השוררת בין מהנדס  העיר לראש העיר ומנכ"ל העירייה מתבטאת בהרבה התחכמויות הבאות תחת המטריה שהוענקה למהנדס על ידי מבקר המדינה, צו הגנה שהעניק מבקר המדינה למהנדס העיר. על כך נכתב כאן לא פעם וגבות רבות שהורמו, עדיין תלויות ועומדות עד אשר התמונה תתבהר וידע הציבור את כל האמת.

במסגרת ההתחכמויות שנשמעו ונכתבו על ידי בעלי תפקידים מלומדים, הובלטה העובדה ש'מונה מהנדס מלווה לוועדה ולא למהנדס'. עוד התחכמות סמנטית של בעלי עניין הפוך מהאינטרס של הציבור לפיתוח העיר. היחידי שהינו בעל זכות חתימה מקצועית הוא אך ורק מהנדס הוועדה.

אז מה ההתחכמות?!

ככה העניינים לא יכלו ולא היו צריכים להימשך ומנהלת מינהל התכנון בינת שוורץ-מילנר הוציאה כתב מינוי לאדריכל אדם קולמן כמהנדס מלווה.

וכך היא כותבת: "הנדון: מינוי מלווה מקצועי לוועדה המקומית קריית שמונה.

ברכות עם מינוייך כמלווה מקצועי לוועדה המקומית קריית שמונה. בהתאם להוראות החוק, עם מינוי מלווה מקצועי, מהנדס הוועדה אינו רשאי להפעיל סמכות מסמכויותיו אלא אם התקבל לכך אישור בכתב מאת המלווה המקצועי.

כמו כן יש לזמן את המלווה המקצועי לכל דיוני הוועדה המקומית, וועדות המשנה ורשות הרישוי.

המלווה המקצועי רשאי להגיש חוות דעת לגבי כל עניין הנדון בדיונים אלה ולהציג את עמדתו במהלך הדיון.

אבקש להבהיר כי הפעלת סמכויותיך כמלווה מקצועי לעניין דרישת כל מידע או מסמך לרבות גישה למאגרי מידע ולתכנות עיבוד נתונים, מותנות בהוראות שיקבע השר לעניין זה.

אגף וועדות מקומיות ומנהל התכנון ערוך לסייע לך בכל הדרוש למימוש תפקידך.

בהצלחה וכבוד רב בינת שוורץ-מילנר מנהלת מנהל התכנון".חגי קול

ראש העיר ניסים מלכה מסר בתגובה: "אני מברך את מינהל התכנון שהשכיל לבדוק ולברר את התנהלות מהנדס הוועדה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולמנות מלווה מקצועי.

מזה זמן רב שאני טוען כי הוועדה אינה מתפקדת בשל אי תפקודו של מהנדס הוועדה מר חגי קול. מינוי של המלווה המקצועי היא הוכחה ניצחת לטענותיי החוזרות ונשנות כנגד אי יכולתו של חגי קול לשמש כמהנדס הוועדה המקומית. גם טענותיי הנוספות באשר להתנהלותו של מר חגי קול יתבררו בקרוב ויסתברו כמוצדקות. אני שמח שסוף סוף אזרחי העיר יוכלו לקבל שירות מהיר, ענייני, מקצועי והעולה בקנה אחד עם הוראות החוק. אני קורא לחברי מועצת העיר מהאופוזיציה לשים בצד את כל המחלוקות, לגבות את ההחלטה ואת המערכת ולאפשר לבנינו ובנותינו שמעוניינים להשתקע בעיר לבנות בה את ביתם".

מהנדס העיר סירב להגיב, על אף הפניה אליו.

אפשר לסכם ולומר ששר האוצר ומינהל התכנון הביעו אי-אמון במהנדס העיר, ולמעשה הוא הופך להיות לא רלבנטי לתפקידו.

עד כאן בעניין המהנדס המלווה.

 

יש לקוות שכולם יתעשתו וייטו שכם, כל אחד לפי תפקידו ויכולתו, כדי להרים את העיר הזאת לגבהים חדשים. יש לנו חלון הזדמנויות נדיר, וחבל שבגלל שנאת חינם, אגו נפוח ואינטרסים זרים נאבד את ההזדמנות הזאת. הרי כמו תמיד, אלה שגורמים לבלגן ותוקעים מקלות בגלגלים, לא יהיו במקום לתת הסברים למעשיהם, שלא לומר לתת את הדין.

 

בעמוד ממול, חוות דעתו המקצועית והמורחבת של עו"ד מאיר זנטי המתמחה בנושא, על משמעות ההחלטה והשלכותיה למנות מהנדס מלווה למהנדס העיר.

 

ראש העיר ניסים מלכה מסר בתגובה: "אני מברך את מינהל התכנון שהשכיל לבדוק ולברר את התנהלות מהנדס הוועדה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולמנות מלווה מקצועי.

מזה זמן רב שאני טוען כי הוועדה אינה מתפקדת בשל אי תפקודו של מהנדס הוועדה מר חגי קול. מינוי של המלווה המקצועי היא הוכחה ניצחת לטענותיי החוזרות ונשנות כנגד אי יכולתו של חגי קול לשמש כמהנדס הוועדה המקומית. גם טענותיי הנוספות באשר להתנהלותו של מר חגי קול יתבררו בקרוב ויסתברו כמוצדקות. אני שמח שסוף סוף אזרחי העיר יוכלו לקבל שירות מהיר, ענייני, מקצועי והעולה בקנה אחד עם הוראות החוק. אני קורא לחברי מועצת העיר מהאופוזיציה לשים בצד את כל המחלוקות, לגבות את ההחלטה ואת המערכת ולאפשר לבנינו ובנותינו שמעוניינים להשתקע בעיר לבנות בה את ביתם".

מהנדס העיר סירב להגיב, על אף הפניה אליו.

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad