היום ה-26 במאי , 2022

Select your Top Menu from wp menus

הרהורי סליחה

חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות שיכנס ביום שלישי, נקרא גם חודש התשובה. לקראת סוף השנה, הגיע הזמן לערוך לעצמנו חשבון נפש, לשחרר את ההרגלים הרעים שדבקו בנו ולפתוח דף חדש לקראת השנה הקרובה.

זה נשמע קצת דמיוני, אך בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא על כסא הדין ומעיין בכל ארכיון המעשים, הדיבורים והמחשבות שפקדו אותנו במשך השנה האחרונה. על פי הנתונים והמעשים הוא דן אותנו וקובע איך תראה השנה הבאה, לטוב ולמוטב, מכל ההיבטים.

בחודש אלול ניתנת לנו הזדמנות לתקן ולכפר על מעשינו עוד לפני מתן הדין, בבחינת, להקדים תרופה, וזאת ע"י התחזקות באמונה, בתפילה ובצדקה. חז"ל אמרו: "כל זמן שעוד לא נגזרה הגזירה על האדם, עדיין ביכולתו לבטלה בקלות על ידי תשובה. ואילו לאחר שנגזרה הגזירה, קשה יותר לבטלה". אדם צריך לחשוב ולדמות את התקופה למשפט שתאריכו ידוע, ובו ייקבע עתידו הכלכלי, הבריאותי, המשפחתי והקיומי למשך השנה הקרובה. האם הוא יזכה לסיים שנה זו בחיים, או חס וחלילה לא? האם תהיה פרנסתו ברווח ובכבוד או שמא, חלילה, בעוני?

 

 

יש נוסחה לתשובה?

 

איך ניתן באמת לעשות תשובה? אם לא כיבדנו מספיק את ההורים למשל, כיצד נכפר על כך? והאם יש בכלל כפרה? הרי אם נאשם בבית המשפט יביע חרטה על מעשה חמור שביצע, זה לא ממש יספיק ולמרות הכל הוא ייענש ויישלח לכלא. אז האם כך זה גם כאן, ולא משנה כמה נתחרט?

הרב זמיר כהן, יו"ר ארגון הדברות, מסביר זאת "לא פעם אני פוגש אנשים שחיים בתסכול פנימי בגלל טעויות שעשו בעבר, אבל צריכים לדעת שאין דבר שאין לו כפרה. זה מתחלק בין עבירות שבין אדם לחברו לבין עבירות שבין אדם למקום, כלומר לקב"ה. אם למשל אדם מסוים גזל מחברו, זה לא יעזור אם הוא יבקש סליחה מהקב"ה. הוא צריך לבקש סליחה מאותו אדם ולהחזיר את הגזילה. הרמב"ם כותב שאדם שעבר על מצוות עשה, כמו למשל שלא קידש בליל שבת, לא בירך ברכת המזון אחרי הסעודה, לא הניח תפילין, ברגע שעשה תשובה, מיד מתכפר לו. אבל אם עבר על מצוות לא תעשה, התשובה תולה ועומדת ורק כשמגיע יום הכיפורים זה מתכפר. ואם עבר על לא תעשה שיש בו כרת או מיתת בית דין, תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והייסורים שבאים עליו מנקים אותו לחלוטין". הרב זמיר כהן, מוסיף ומסביר שהתשובה לא מגיעה ע"י סממנים חיצוניים, אלא ע"י מעשים "לא מעט אנשים שחושבים שכדי לתקן את מחדלי העבר עליהם לגדל זקן וללבוש בגדים של בחורי ישיבות. הם אינם יודעים שמראה זה נועד לסייע לעמידה בניסיונות, אבל זה אינו תנאי לקבלת התשובה. בחור יכול להישאר בלבוש הקודם שלו עם הג'ינס והטריקו, אבל כל עוד הוא מתחרט על העבר, מתוודה בפיו בינו לבין האלוקים ולא רק במחשבה, ובאמת עוזב את החטא ומקבל את העתיד שלא ישוב לבצע את אותה עבירה – אותה עבירה נמחקת לחלוטין. אלה הם דברים שכתובים בפירוש בתנ"ך".

סליחות

על-פי היהדות, לכל אדם יש אפשרות לזכות בסליחה ובמחילה לפני בורא עולם, בתנאי שהביע חרטה מלאה וקיבל על עצמו לשנות את דרכיו ואת התנהגותו. תפיסה זו מתייחסת גם ליחסים שבין אדם לאלוקים וגם ליחסים שבין אדם לחברו. אלא שביחסים שבין אדם לחברו, בשונה מן היחסים שבין אדם לאלוקים, הסליחה מותנית בפיוס האדם הנפגע.

מהשבוע, כשחודש אלול יבוא עלינו לשלום, אנו חייבים להתעורר, להתרומם ולהרהר על מעשינו, שחלקם לא ממש תואמים לציפיות.

השם "סליחות" הוא כינוי לקובץ פיוטים, שנושאם הוא בקשת סליחה ומחילה. לפני מנהג הספרדים, פיוטי סליחות של כל חודש אלול ועשרת ימי התשובה זהים, אך לפני מנהג האשכנזי, בכל יום מימי הסליחות יש קטעים אחרים ושונים (האשכנזים מתחילים לקרוא מראש השנה).

 

ועוד כמה מנהגים

צדקה: "צדקה תציל ממות", ובוודאי מצילה מהרבה דברים רעים וקשים אחרים, ולכן טוב לתת צדקה בכל עת, ובמיוחד בחודש אלול.

תהילים: יש שנוהגים לומר תהילים בציבור או ביחיד בימים אלו, כיוון שיש בכוחם של מזמורי תהילים להכניס בלב האדם אהבת אלוקים ויראת שמים. רצוי לומר עשרה מזמורים בכל יום כדי לגמור את כל ספר תהילים פעמיים עד ראש השנה.

מכתבים וברכות: נוהגים לכתוב מכתבי ברכה בחודש אלול, שבהם מברכים איש את רעהו להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים. ויש כאלה שמוסיפים ברכה זו בכל מכתב שכותבים בימים אלו. והמטרה של עניין זה הוא להתפלל בליבנו גם על חברנו ולא רק על עצמנו, ולהרבות אהבה ואחווה שלום ורעות.

בדיקת תפילין ומזוזות: אנו נוהגים לבדוק בחודש זה את התפילין והמזוזות, שמא חלילה הם טעונים תיקון.

פשפוש במעשים: חשוב מאוד שבכל לילה ולילה, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, נפשפש במעשינו ובדרכינו, כדי למצוא את דבר הישר.

בקשת סליחה: רצוי מאוד לנצל את חודש הרצון הזה לפיוסים וסליחות בין אדם לחברו.

אולי יעניין אותך

Bottom ad