היום ה-04 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

נסגרו תיקי החקירה נגד ראש העיר, הרב ניסים מלכה

הרב ניסים מלכה נחקר בשלוש פרשות מהן עלה חשד לכך שקיבל תרומות בבחירות 2013 משלושה אנשי עסקים בעיר בתמורה לקידום ענייניהם בעירייה. חומר הראיות שנאסף בעניין זה, מלמד כי שניים מאנשי העסקים הללו תרמו למטה הבחירות של ניסים מלכה בבחירות 2013, אך מדובר בתרומות שניתנו על פי חוק. לגבי איש העסקים השלישי, לא נמצאו ראיות המלמדות כי תרם למערכת הבחירות של ניסים מלכה. כמו כן לא נמצאו ראיות כי ניסים מלכה פעל לקידום ענייניהם של אנשי העסקים הללו בעיר, או שהיה בכוונתו לעשות כן. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשיות אלה מהעדר אשמה פלילית. בנוסף נחקר חשד לשיבוש הליכי חקירה. אף לכך לא נמצאה ראיה נגד ראש העיר ולפיכך הוחלט לגנוז חשד זה, וזאת מן העילה של העדר אשמה פלילית.

חשד נוסף שנחקר נגע להבטחה שלכאורה ניתנה על ידי ניסים מלכה לחבר מועצת העיר, לפיה ימנה אותו למשרה ציבורית, בתמורה לתמיכתו בישיבת מועצה במינוי שראש העיר היה מעוניין בו. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה, מלמדת כי אין ראיות המצביעות כי ראש העיר הבטיח הבטחה כלשהיא בעניין זה. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.

כמו כן נחקר חשד לעבירה של הלבנת הון, בשל חשד שראש העיר עשה שימוש בחשבון בנק של קרוב משפחה תושב חוץ. ממצאי החקירה בעניין זה מלמדים שההעברות הכספיות שנעשו בחשבון קשורות להשקעות של בעל החשבון בישראל, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.

בנוסף נחקר חשד למימון בחירות אסור בבחירות 2013. בחינה מעמיקה של חומר הראיות שנאסף בעניין זה הובילה למסקנה, כי אין די ראיות ברמה הנדרשת בפלילים על מנת לבסס כתב אישום, ולפיכך הוחלט על גניזת פרשה זו מהעדר ראיות מספיקות.

 

תגובת ראש העיר:

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad