היום ה-01 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מחכים לך, גאולה

כמו בכל חודש שמסמל לנו מאורע כזה או אחר, ניסן מחבר אותנו מיוחד לפסח ואיתו גם הלכות, נקיונות, סדר, הכנות ודיבורים על גאולה. זה לא שאנו מתעלמים מהגאולה במהלך השנה, אך ניסן מזכיר לנו שהיא יכולה להגיע ממש עכשיו. עם יד הלב, לעיתים הצפייה לגאולה והאכזבה שבאה אחריה מורידה לנו את אפקט ההמתנה. בכל זאת, כבר יותר מ-2000 שנים שאנחנו מחכים לבית מקדש שלישי, משיח ומהפך אמיתי למציאות, כשלוח הטיסות לא ממש מסביר מתי אנחנו מוציאים את מציאות הזאת לחופשה כפויה.
השנה, אחרי כל כך הרבה קשיים, שאלות, גרפים ותהיות, נראה שאנחנו צריכים אותה, את הגאולה כמה שיותר מהר. גם אם מקדם ה-R יורד (ועולה, ויורד), עדיין נראה פתאום שהגאולה היא הפתרון היחיד למה שאנחנו עוברים כאן.

אז הנה ניסן מגיע, ואנחנו קוראים במכילתא שם מובאת מחלוקת מתי תהיה הגאולה העתידה. דעתו של רבי יהושע היא כי הגאולה העתידית תהיה בניסן. לעומתו, סובר רבי אליעזר כי היא תהיה דווקא בתשרי. המלבי"ם מבאר את המחלוקת, באמרו שאם בני ישראל יהיו זכאים, תהיה הגאולה נסית באותות ומופתים, ואם לא יהיו זכאים, תהיה הגאולה על ידי נסים נסתרים. לדבריו, "אם יזכו תהיה הגאולה נסית באותות ומופתים, ואם לא יזכו יהיה על ידי נסים נסתרים קרוב אל הטבע". המלבי"ם מבהיר כי "ניסן מציין ההנהגה הפלאית, כי בחדש זה הפליא נסים ופלאות, והגאולה שתהיה בו היא הגאולה על ידי אותות ומופתים".

חודש ניסן הוא זמן להתרוממות נפש בעבודת ה' – עוד מבואר כי "בכל שנה, בחודש אדר שקודם ניסן, נותנים מן השמים התעוררות חדשה בלב ישראל, אפילו לאותם שהיו בכל השנה בבחינת שינה". עוד מבאר בעל ה"שם משמואל" שכיוון שחודש ניסן הוא זמן חידוש עבודת ה', בחודש אדר מקבלים ישראל משמים הכנה לכך. כה דבריו: "ניסן הוא זמן חידוש עבודה שמתבקשת התאמצות הלב וחיות ורגש הנפש והתרוממות הנפש וחיזוק ידיים, על כן באדר שקודם לו נותנין מן השמים בלב ישראל אומץ וחיזוק הלב, ורגש קודש והתרוממות הנפש".

השם "ניסן" מוזכר לראשונה במגילת אסתר: "בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל", וכן בספר נחמיה: "ויהי בחודש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא המלך".

מקור השם "ניסן" מהשפה האכדית ומשמעותו: 'ניצן' הפורח באביב, כפי שנאמר: "הניצנים נראו בארץ". חז"ל מצאו רמז בחודש ניסן: "ניסן" מלשון 'נס', שבו נעשו רבים ניסים לישראל ובראשם יציאת מצרים, וכן מלשון 'ניסיון' בו הועמדו בני ישראל בניסיון במרה.

ניסן הוא החודש בו נאמרת ברכה מיוחדת על פריחה חדשה, 'ברכת האילנות'. היא ברכה הנאמרת אחת לשנה, על אילנות מאכל המלבלבים ומוציאים פרחים. הברכה נאמרת על שני אילנות מאכל ומברכים אותה אף בתוך שלש שנות ערלה. מטרת הברכה להודות לבורא על היופי והשפע שברא בעולמו.

ראוי להשתדל לברך את הברכה מיד בימים הראשונים של חודש ניסן, מפני שזריזים מקדימים למצוות, ו"דבר בעיתו מה טוב".

הידור נוסף בברכת האילנות הוא לברך באסיפה של קהל רב. הטעם לכך הוא: "שלפי ריבוי האנשים המתייחדים לעשות המצווה, יותר תתעלה כידוע". הפוסקים מציינים עוד כי "לפחות אם אפשר שיהיו בעשרה, יש בזה מעלה גדולה".

משום כך, ראוי לתת צדקה לאחר הברכה. כך נאמר בספרים: "לאחר שבירך, יפריש ג' פרוטות לצדקה כנגד נפש, רוח ונשמה, לעילוי נשמות ישראל. זהו עילוי גדול לנשמות שנתגלגלו בדומם ובצומח".

ברגע שאנו מבחינים בפריחה חדשה על עצי פרי בתחילת האביב, יש ברכה שניתן לברך:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו דבר, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם".

 

מחג לחג

אם לא התחלתם יום אחרי פורים, אז זה הזמן הטוב ביותר להתחיל ללמוד הלכות פסח, בנוסף יש מנהג טוב הוא לקרות בכל יום החל מראש חודש ניסן פרשת הנשיא של אותו יום (מופיע בסידורים).

ראש חודש ניסן הוא התקופה בה אנחנו עוברים לציין את גאולת מצרים, אחרי שציינו את גאולת פרס.

קמח אוזני המן משתנה לקמח מצות, ומשלוחי מנות ומתנות לאביונים ממשיכים אך הפעם בתצורה אחרת של קמחא דפסחא.

אחרי ששמתם עליכם תחפושות, הגיע הזמן להתקלף ולקלף מעל הכלים ופריטים שלנו את החמץ.

המלצה שלנו, לפני ש"משתגעים" ומכשירים כל דבר דומם בבית, כדאי ללמוד ולהבין מה באמת צריך ומה מיותר. איזה מוצרים כן דורשים כשרות לפסח ואיזה לא.

לא, לא צריך להיות תלמיד חכם, אלא פשוט להבין את העקרונות, ובאמת שהם פשוטים (נביא אותם בהרחבה בשבוע הבא במדור). ואם בכל זאת אתם בספק, יש מספיק אברכים, תלמידי חכמים שישמחו לסייע.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad