היום ה-02 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

תקציב 2016 של מ"א הגליל העליון 174 מיליון ש"ח: הגדול ביותר מאז הקמתה

תקציב מועצה אזורית הגליל העליון בשנת 2016 יהיה הגדול ביותר מאז נוסדה, ויעמוד על סכום של 174 מיליון שקלים. זהו גידול של 9.3 מיליון שקלים לעומת תקציב השנה שעברה. כך אישרה מליאת מועצת קיבוצי הגליל העליון, שהתכנסה בראשית השבוע בקיבוץ כפר גלעדי, המציין 100 שנים לעליית מייסדיו על הקרקע.

את הצעת התקציב הציגו לנציגי הקיבוצים ראש המועצה גיורא זלץ וגזבר המועצה יוסי שמעוני, שהסבירו כי הוא נבנה בחודשים האחרונים בתהליך משתף, מתייעץ ומקצועי, בו לקחו חלק אגף כספים, ועדת כספים, נציגי ציבור, מנהלי המועצה וחברי המליאה. זלץ ציין כי "הגדלת התקציב והפניית יותר משאבים לקיבוצים היא מדיניות, שמטרתה לספק יותר איכות חיים ורווחה לתושבים. הדבר התאפשר הודות למאמץ של גיוס יותר משאבים מהמדינה, התייעלות ארגונית, הגדלת מענק האיזון, וגביית יותר ארנונה מתאגידים ארציים בשטחנו". ראש המועצה הוסיף "אנחנו מועצה חזקה ואני גאה על כך שאנחנו יכולים היום להחזיר לתושבים יותר משאבים בשירותים מאשר בעבר".

   

יותר שירותים לתושב

הגדלת התקציב מאפשרת למועצה להרחיב ב-2016 את סל השירותים לתושבים, שגדל לסכום של 11.3 מיליון שקלים – גדול במיליון שקלים מזה של השנה שחלפה, וכפול מהסכום שהוקצה לו אך לפני ארבע שנים. סל השירותים כולל העברת שמונה מיליון שקלים במזומן לוועדים המקומיים, ומימון שירותים כמו השתתפות באחזקת גני ילדים רשמיים ( 6-3 ) במטרה להקטין את השתתפות ההורים בהפעלת הגן, השתתפות בשכר מדריכי הנעורים בקיבוצים, אחזקת מקלטים, ריסוס גדר המערכת ההיקפית, אחריות על תאורת גדר הביטחון ותיקונה בעת הצורך, טיאוט 'רחובות' היישוב, מימון ריסוק גזם גנני בכל הקיבוצים, פינוי פסולת גושית, ושירותי עבודה סוציאלית בקיבוצים– בלא תשלום.

 

תקציב נוסף לכל קיבוץ

תקציב נוסף, בהיקף של בין 70 – 130 אלש"ח, יינתן השנה לראשונה לכל קיבוץ ויעוגן  בתב"ר (תקציב מיוחד) רב-שנתי, כבסיס לאיגום משאבים עם המדינה והקיבוץ עבור פעילות קהילתית כלשהי או פיתוח.  

תעריף הארנונה למגורים ביישובי המועצה יהיה זהה לזה שברשויות השכנות- 33.35 שקלים למ"ר, הנמוך ביותר המותר.

 

תמורה לאגרה

חישוב סך עלות השירותים שמספקת המועצה לקיבוצים מסתכם ב- 9,500 שקלים לתושב, סכום הגבוה פי שבע, מתשלום הארנונה הממוצעת לתושב, הנאמדת ב- 1,320 שקלים.

 

ההוצאה הגדולה ביותר- לחינוך

גם השנה, ההוצאה הגדולה ביותר היא לחינוך. סך היקף הפעילות מסתכם בכ-35 מיליון שקלים המהווים 20% מסך תקציב המועצה. סך ההוצאה כוללת השקעה בחינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי, ספורט, חוגים במרכז קלור, רדיו חינוכי-קהילתי, ותמיכה בגני ילדים רשומים ובמדריכי החינוך הבלתי-פורמאלי בקיבוצים. הסכום לא כולל בתוכו תשלום הסעות, והשקעות של הקיבוצים וההורים בחינוך.

סקירת סעיפי התקציב מעלה כי בנוסף להרחבת מגוון השירותים לתושבים, גדלים מ-31 ל-37 מיליון שקלים תקציבי אגפים ומחלקות במועצה, שעיקר עבודתם שירות לתושבי המועצה. האגפים הכבדים תקציבית הם כאמור החינוך, ואחריו רווחה ושירותים חברתיים, שירותים מוניציפאליים, הנדסה ופיתוח, ומחלקת התברואה, שטיפסה לצמרת בזכות עלויות פינוי האשפה מהיישובים, שהאמירו משמעותית לאור הגידול בהיקף האוכלוסייה, והתדירות הגדלה של פינוי האשפה והובלתה.  

 

תמיכה רב-דורית

תקציב 2016 משקף שתי תמיכות להן מעבר למשמעות הכספית גם היבט סמלי של תמיכה בזקן ובילד. הראשונה היא הגדלת השתתפות המועצה באגרת החינוך לתלמידי בית הספר היסודי. זו תגדל ותגיע ל-900 שקלים לשנה – 250 שקלים מעבר למה שמחייב החוק את המועצה. כמו כן, גדלה השתתפות המועצה בפעילויות "בית ותיקי הגליל" שתגיע ל- 1.04 מיליון שקלים וזאת במטרה להקטין את תשלום השתתפות הגמלאים בפעילות.

 

 

תנופת פיתוח: אושרו תכניות בנייה ושיפוץ בקיבוצים

 

מליאת מועצת קיבוצי הגליל העליון אישרה בראשית השבוע תקציבים לשורת תכניות פיתוח בקיבוצים.

את התכניות פירט אוהד לבנת מהנדס המועצה, ואלה כוללות תקציב לתכנון שדרוג כביש הגישה לאנדרטת אסון המסוקים במימון משרד התחבורה, דפנה ועמותת אסון המסוקים. תכנית נוספת, מתאר, לקיבוץ להבות הבשן, במימון משרד החקלאות ומשרד הבינוי, בגדות משודרג מגרש ספורט במימון הקיבוץ,  החטיבה להתיישבות, משרד הבינוי והשיכון והמועצה. כמו כן, נעשה תכנון צומת הכניסה לדן– בכספי משרד התחבורה והקיבוץ, בגונן מוסיפים מרכיבי ביטחון בכספי משרד הבינוי והשיכון, בבתי הספר "עלי גבעה" ו"פסגות" מבצעים עבודות שיקום גידור ותאורה, בכפר סאלד מבצעים תכנון של כביש הגישה לקיבוץ בכספי משרד התחבורה, בדפנה מוסיפים מרכיבי ביטחון בכספי משרד הבינוי והשיכון, ובשלושה קיבוצים- להבות הבשן, דפנה ואיילת השחר משפצים את בית הסיעוד, בכספי הביטוח הלאומי ותקציב שמעמיד כל קיבוץ לעניין.

כמו כן אושר תב"רים לסבסוד תשתיות ציבוריות (משרד הבינוי והשיכון)- 15 יחידות דיור בסאסא בסכום של 450 אלש"ח , ותשתיות ל-35 יחידות דיור בעמיר ב-1.5 מיליון שקלים. 

 

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad