היום ה-02 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

מועצה אזורית הגליל העליון: אושר תקציב 2015 בסך כ-164 מיליון שקלים

מליאת המועצה אישרה השבוע את תקציב המועצה לשנת 2015 בסך 164,136 מיליון שקלים, במסגרתו שינויים מרחיקי לכת שייכנסו לתוקפם בינואר. מדובר בעלייה של כ- 8.5% לעומת תקציב השנה החולפת שעמד על 151,449 מיליון שקלים. חשוב לציין כי שיעור גביית הארנונה עומד על 98.

 

לאן ילכו הכספים?

בתשלומי הורים לגני הילדים (תוספת של מיליון שקלים), השתתפות בשכר מדריכי נעורים, ביטול תשלומים עבור שירותי עבודה סוציאלית, טיאוט רחובות, פינוי פסולת גושית, אחזקת מקלטים, ריסוסים, ריסוק גזם גנני, אחזקת גדר המערכת ותאורת הגדר, לצד סיוע כספי לוועדים המקומיים. בסך הכל גדל סל השירותים לתושב לסכום של 10,240 מיליון שקלים לעומת כ-7 מיליון בשנה החולפת.

ראש המועצה, גיורא זלץ: "בשנה שעברה אמרתי שנתחיל לראות שינוי מהותי ב-2015 והנה מגיע השינוי. מבחינתי זאת בשורה חשובה לכל תושבי המועצה, החל מהורים לילדי גן שישלמו 100 שקלים פחות בחודש, עבור בשירותי רווחה לכל התושבים וכלה במימון מלא של שירותים מוניציפאליים נוספים אותם תיקח המועצה על עצמה. התקציב מבטא את מדיניות המועצה לשפר את רמת השירותים, יחד עם סיוע להפחתה משמעותית של יוקר המחייה, לכן נראה השקעה גדולה בחינוך, רווחה ותברואה. אני רואה כאן הזדמנות גם להנהלות הקיבוצים לשפר את רמת השירותים ולהשקיע בתחומים שעד כה לא נמצאו להם מקורות. אני מודה לכל חברי המליאה שאישרו את התקציב פה אחד".

גזבר המועצה, יוסי שמעוני ציין כי "המועצה הצליחה השנה להתייעל בכמה וכמה נושאים, בין היתר באמצעות יציאה למכרזים חדשים בתחום הרכש, מעבר לשיטת ליסינג במקום רכישת מכוניות ובעיקר התייעלות של כל מחלקות המועצה שרבות מהן הוכיחו שניתן באמצעות חשיבה חדשה להוריד עלויות מבלי לפגוע באיכות ובכמות הפעילות. הצגנו תקציב שמרני מבחינה כספית ותקדימי מבחינת היקף הפעילות והשירותים שניתנים לקיבוצים ולתושבים".

 

 

"קולחי הגליל העליון": משדרגת את תשתיות הביוב בקיבוצים: בעלות של 150 מיליון שקלים

 

כך אושר במליאת מועצה אזורית הגליל העליון: הפרויקט יארך 5-7 שנים

חברת "קולחי הגליל העליון" של מועצה אזורית הגליל העליון נכנסת למהלך של שדרוג ושיקום מערכות הביוב בתוך חצרות הקיבוצים, תפעולן ואחזקתן השוטפת, החל מינואר 2015. עלות הפרויקט מוערכת בכ-150 מיליון שקל. התכנית הוצגה ואושרה במליאת המועצה.

גיורא זלץ ראש מועצה אזורית הגליל העליון ויו"ר דירקטוריון החברה הסביר בדיון כי "מערכות הביב הציבורי בקיבוצים, שרובן ותיקות ורעועות, פוגעות באיכות חיי התושבים. אנחנו נשנה את המציאות הזו. הוצאת התשתיות מתוך המגרשים ושדרוג מערכת הביב בתנאים ובסטנדרטים המחמירים של גופי האכיפה לסוגיהם תשפר את  הפיתוח, השירות ואיכות החיים של התושבים".

גרשון שרון מנכ"ל קולחי גליל עליון מסר שהקיבוצים הראשונים שבהם תשודרג מערכת הביב הם חולתה, נאות מרדכי, עמיר, דפנה, ועמיעד, שעימם כבר נחתמו הסכמים בעבר. בחודש הקרוב יקבלו תושבי המועצה מכתב הסבר עם הנוסחה לחישוב ההיטל המתבססת על גודל המגרש ומ"ר בנוי. מימון הפרויקט יגיע מהיטלי ביוב שישולמו על ידי התושבים, עסקים וקיבוצים (בפריסה חודשית ארוכה לעשר שנים, על מנת לא לפגוע ביכולת ההתקיימות), מענקי מדינה ומתקציבה  השוטף של החברה". חברת "קולחי גליל עליון בע"מ" הינה תאגיד המים והביוב של מועצה אזורית הגליל העליון.
החברה הוקמה במטרה לספק שירות איכותי לתושבים בתחום התשתיות הזורמות במרחב המועצה ומטפלת בכל נושאי ייזום, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של חלק ממערכות ותשתיות המים ומערכות הביוב הציבורי.

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad